EDUKATIVNO PREDAVANJE

1041 0

SLAVONSKI BROD, 29. travnja 2014. – u prostorijama Županijskog zavoda za javno zdravstvo, u Slavonskom Brodu, danas je održano edukativno predavanje – radionica o pravima žrtava kaznenih djela i prekršaja.

Edukativnom predavanju, bilo je nazočno oko 50-tak policijskih službenika Policijske uprave brodsko-posavske, koji su tom prilikom educirani o zaštiti i pravima žrtava, te načinu postupanja

 

Edukacija je organizirana u okviru provođenja projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“ MUP-a i Programa UN-a za razvoj u Republici Hrvatskoj, a u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, kroz dvije stručne radionice s ciljem prijedloga i preporuka o postupanju prema žrtvama kaznenih djela i iniciranju pomoći i podrške žrtvama.

 

Načelnik Policijske uprave brodsko-posavske Ante Zovak, pozdravio je nazočne, upoznavši ih o temama koje će slušati kroz dobro razrađene cjeline i to po specijaliziranim linijama rada, naglasivši cilj ove obuke, koji će omogućiti policijskim službenicima da prepoznaju žrtve, tretiraju ih s poštovanjem, profesionalno, bez diskriminacije.

 

Na samom početku v.d. Županijska državna odvjetnica Mirela Šmital, govorila je o „Suradnji Državnog odvjetništva i policije u vidu zaštite žrtava“, naglasivši da se policija i Državno odvjetništvo dobro upotpunjuju u radu. Istaknula je slučajeve žrtava (posebice djeca) koje inače pretrpe određene štete, no i njihovim pravima kao žrtve kaznenih djela ili prekršaja. Naglasila je kako svi koji rade sa žrtvama, trebaju postupati na obazriv i pažljiv način kod zaštite prava žrtava, obzirom da su situacije u kojima se žrtve nađu bolne, stresne, traumatične, te službenici pritom trebaju posjedovati i odgovarajuće komunikacijske vještine.

 

U daljnjem nastavku edukacije na temu: „Suradnja Državnog odvjetništva i policije u vidu zaštite žrtava“ i „Aspekt žrtava kaznenih djela kroz Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon“, voditelj Službe kriminalističke policije Marijan Vargašević, osvrnuo se na zakonsku regulativu i usklađenost regulativi EU, naglasivši obveze policije u suradnji sa Državnim odvjetništvom, a sve u cilju zaštite interesa i prava oštećenih osoba i žrtava kaznenih djela.

 

Pomoćnica načelnika u Policijskoj postaji Okučani, Jelena Lovrek, educirala je nazočne o temi: „Zaštita žrtava kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji“, napomenuvši važnost obzirnog postupanja sukladno zakonskoj regulativi, a posebice prilikom ispitivanja maloljetnika, odnosno djece kao žrtava, te načinima postupanja kako prema maloljetnim, tako prema punoljetnim žrtvama kaznenog djela ili prekršaja. Također je upoznala nazočne da se na web stranici MUP-a, nalazi link, crveno dugme, Red Button, putem kojega se može prijaviti zlostavljanje nad djecom.

 

Policijski službenik za prevenciju Policijske uprave brodsko-posavske Boris Janč, govorio je na teme: „Obveze u okviru nacionalne strategije za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima“, „Žrtve prekršaja“, „Podrška žrtvama kaznenih djela – rad Odjela za podršku žrtvama i svjedocima“, „Aktivnosti Udruge za podršku žrtvama“, te je sukladno prethodnim edukacijama, upoznao policijske službenike o sustavu žrtava kaznenih djela ili prekršaja, instancama koje se bave svjedocima i žrtvama, međunarodnoj suradnji, podršci, kao i organiziranim odjelima za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama na sudovima, te što odjeli mogu osigurati. Naglasio je dosadašnja iskustva, zadaće povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima, nacionalnoj strategiji razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima, vrstama podrške, kategorijama žrtava, te njihovim pravima vezano za informaciju. Također je podsjetio na besplatnu telefonsku liniju 116 006, putem kojeg se žrtve kaznenih djela ili prekršaja mogu obratiti za pomoć i saznati sve o svojim pravima. Ova služba je standardizirana diljem Europske unije i dostupna svakim radnim danom od 8 do 20 sati.

 

Voditeljica Službe za granicu Mira Voloder, predstavila je temu: „Stranac kao žrtva kaznenog djela“, istaknuvši načine i oblike pružanja pomoći i zaštite strancu kao žrtvi. Govorila je o usklađenosti zakonske regulative sa propisima Europske unije, programima pomoći, međusobne suradnje i postupanja, kao i institucijama u kojima stranac žrtva može dobiti adekvatnu zaštitu i pomoć.

 

Daljnju edukaciju je nastavio pomoćnik načelnika Policijske postaje Slavonski Brod Dražen Puljko na temu: „Psihološki pristup žrtvi kaznenog djela“. Policijski službenik Marijan Medunić, je obradio temu: „Zaštita žrtava krvnih i seksualnih delikata“, „Zaštita žrtava imovinskog kriminaliteta“. Policijski službenik Dalibor Tutić je govorio na temu: „Postupanje sa žrtvama organiziranog kriminaliteta, posebice sa žrtvama trgovanja ljudima“. Načelnik Postaje prometne policije Mato Pušeljić, nazočne je educirao o temi: „Postupanje sa žrtvama cestovnih prometnih nesreća“, a policijski službenik Mladen Orešković na temu; „Žrtva kao zaštićeni svjedok“.

 

Autor Kata Nujić, glasnogovornica PUBP

 

 

 

 

 

 

 

Related Post