Forum za slobodu odgoja dodijelio Priznanje “Stjepan Cipek” zaslužnim odgojno-obrazovnim radnicima i radnicama

265 0

Zagreb, 5.10.2020. – Od 2004. godine, Forum za slobodu odgoja dodjeljuje Priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama kao iskaz zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su doprinijeli ostvarenju vizije Foruma za slobodu odgoja. Ovo Priznanje od 2015. godine nosi ime istaknutog učitelja i promicatelja cjeloživotnog učenja, te dugogodišnjeg člana Upravnog odbora Foruma za slobodu odgoja Stjepana Cipeka. Priznanje se dodjeljuje svake druge godine.

 

Dobitnice i dobitnici Priznanja “Stjepan Cipek” u 2020. godini su:

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Ivana Orešković, SŠ Bartola Kašića, Grubišno polje

“Kolegica Orešković primjer je odgojno-obrazovne radnice koja stvara promjenu na razini škole uključujući sve dionike kako i u školi i u lokalnoj zajednici, a kao ravnateljica pokazala je koliko je bitna suradnja i rad u zajednici te kontinuirani rad na i želja za poboljšanjem kvalitete i pružanja jednakih mogućnosti svim učenicima.”

Kategorija: Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja

Ornela Malogorski, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

“Kolegica Malogorski najbolji je primjer odgojno-obrazovne radnice koja s velikom ljubavi, znanjem i entuzijazmom pristupa svom radu, svojim učenicima, kolegama i kolegicama te svim suradnicima i suradnicama i koja naš odgojno-obrazovni sustav čini kvalitetnijim i boljim za sve uključene.”

Kategorija: Stručni suradnik Foruma za slobodu odgoja

Igor Salopek, Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

“Završio je brojne Forumove seminare poput Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Osnovni seminar medijacije, Napredni program medijacije, program Pokreni promjenu. Uz to educirao se u CAP programu, Montessori pedagogiji te je školski koordinator Erasmus + programa.

Kako kaže kolega Igor: „Smatram kako nam je medijacija potrebna u svim aspektima društva, a posebno u odgojno-obrazovnom sustavu koji izgrađuje mlade, buduće lidere našega društva. Sustavnim radom i entuzijazmom tako obogaćujemo i mijenjamo naše društvo.”

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Davorka Pekišić, Osnovna škola Luka, Zagreb

“U metodičkom smislu iz cijelog njenog rada vidljivo je kako u direktnom poučavanju učenika primjenjuje oblike i strategije koji pomažu suvremenom odgojno-obrazovnom procesu, a zbog toga je 2017. godine promovirana u zvanje profesora savjetnika hrvatskoga jezika.”

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Kristina Kaučić, Srednja škola Donji Miholjac

“Kristina Kaučić je profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti u Srednjoj školi Donji Miholjac gdje predaje i učenicima gimnazijskog programa kao i učenicima strukovnog programa. Njen cjelokupan rad karakterizira želja za internacionalizacijom škole i to primarno sudjelujući u brojim Erasmus+ programima te vodeći niz E-twinning projekata kroz koje je, kako sama ističe, “Donji Miholjac stavila na kartu svijeta”.”

Kategorija: Suradnica Foruma za slobodu odgoja

  1. sc. Jelena Kuvač Kraljević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

“Kao suradnica Foruma pokazala se kao iznimno suradljiva, otvorena i puna podrške te je s njom uistinu prava čast surađivati.”

Kategorija: Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja

Jadranka Tuma-Očko, II. Osnovna škola Bjelovar

“Ovo Priznanje kolegica Tuma-Očko dobiva na kraju njene karijere stručne suradnice, pred sam odlazak u zasluženu mirovinu, kako bi se stavio naglasak na njen vrijedan doprinos kojim je svoju školu učinila kvalitetnijom i boljom te kako bi njen cjelokupan rad bio inspiracija svim budućim naraštajima odgojno-obrazovnih radnika i radnica u našoj zemlji.”

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Biljana Bagarić Ivezić, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Vrbovec

“I tijekom on-line nastave trudila se pronaći i prilagoditi nastavne sadržaje i materijale pogodne za razvoj socio-emocionalnih kompetencija, primjenjive u on-line nastavi. U suradnji s kolegicom osmislila je školski projekt “E-moji i tvoji” koji se temelji na emocionalnom opismenjavanju djece i mladih. Vlastite edukacijske materijale podijelila je i s drugim školama, primjerice materijale na temu Smijeha u razredu, koje je FSO objavio i na svojim stranicama.”

Related Post