Grad Nova Gradiška i 10 općina novogradiškog kraja dale 600.000 kuna za liječenje COVID pacijenata

1770 0

Brodsko-posavska županija kupila PCR uređaj vrijedan 320 tisuća kuna

 

Autor Franjo Samardžić

 

NOVA GRADIŠKA, 18. siječnja 2021 – U namjeri da se u Općoj bolnici Nova Gradiški stvore što bolji uvjeti za zdravstvenu skrb stanovništva Grad Nova Gradiška 10 općina novogradiškog kraja od 1918. godine daju financijsku potporu. Tada su se uključili u sufinanciranje obnove Odjela dijalize.

Prema svojim mogućnostima osigurali su novac u svojim proračunima i za opremanje i obnovu drugih odjela u bolnici, a najnovija potpora došla je za Covid odjel i liječenje oboljelih od koronavirusa. Općine su doznačile po 50.000 kuna, a grad Nova Gradiška 100.000 kuna.

-Želim se zahvaliti načelnicima općina s područja bivše općine Nova Gradiška koje su svaka uplatile po 50 tisuća kuna i zamjeniku gradonačelnika i Gradu Nova Gradiška koji je uplatio 100 tisuća kuna za liječenje naših pacijenata koji su oboljeli od COVID-a.
Uređenje Odjela za COVID bolesnike i stvaranje uvjeta za njihovo liječenje iziskivalo je velike troškove. Zgrada u kojoj se sada liječe covid pacijenti zahtijevala je određene preinake kako bi se pacijenti mogli liječiti terapijom kisikom. Trebalo je nabaviti i određenu opremu za liječenje oboljelih od koronavirusa, stoga su nam u pomoć priskočile općine i Grad Nova Gradiška, te Brodsko-posavska županija koja je kupila PCR uređaj vrijedan 320 tisuća kuna. Zahvaljujući tome mogli smo zbrinuti sve covid pacijente sa zapadnog dijela Brodsko- posavske županije-kaže ravnatelj dr. Josip Kolodziej.

Related Post