Izložbu KRIŽ I USKRSNUĆE u izložbenom prostoru Doma kulture možete pogledati do 17. travnja

625 0

Autor POUMAR

NOVA GRADIŠKA, – U petak 5. 4 otvorili smo izložbu naziva KRIŽ I USKRSNUĆE koju u izložbenom prostoru Doma kulture možete pogledati do 17. travnja.
Temelj kršćanske vjere je uskrsnuće, znak da se Bog u Isusu doista pokazao. Križ koji je izmislila ljudska okrutnost, postao je znak božanstvene čovječnosti.
U ovo preduskršnje vrijeme organizirali smo izložbu koja tematizira upravo ta dva pojma, a na kojoj prezentiramo radove deset hrvatskih umjetnika.
Ljudi su htjeli, Sin je izabrao, Otac prihvatio. (fra Petar Ljubičić)

Kratki životopisi izlagača:

Ivana Bilić Antičević – Ivana Bilić Antičević rođena je 1988. u Bjelovaru, gdje je završila Opću gimnaziju. Godine 2013. stječe zvanje magistra likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Izlagala je na nekoliko skupnih izložbi, a djela joj se nalaze u mnogim zbirkama i samostanima: Karmel Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici, Put križa u crkvi Gospe u siti u Podstrani itd. Najveći dio njenog opusa je sakralne tematike. Živi sa suprugom i troje djece u Podstrani i predaje likovnu kulturu u osnovnoj školi u Studencima. Član je udruga Obiteljsko obogaćivanje, HULULK i HULU-a.

Branka Dubovac – Branka Dubovac rođena je 1977. u Splitu, gdje je završila gimnaziju Vladimir Nazor. Godine 2002. diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Eugena Kokota. U apsolventskoj godini završila je semestar na Indiana University of Pennsylvania. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi. Od 2002. bavi se pedagoškim radom. Član je HDLU-a u Zagrebu i HULU-a u Splitu. Živi i radi u Zagrebu.

Vanda Jurković – Vanda Jurković diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1996. Godine 2002. magistrirala je umjetnost na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani, a 2012. doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Članica je HDLU i ZadArt. Od 2001. radi na Grafičkom fakultetu u Zagrebu gdje je od 2013. docentica je na Katedri za dizajn i slikovne informacije. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja.

Martina Kamenečki – Martina Kamenečki rođena je u Zagrebu 1989. godine. Maturirala je 2008. godine u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, na odjelu keramika. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer kiparstvo, upisala je 2009. godine. Preddiplomski sveučilišni studij kiparstva završila je 2013. godine. Iste godine u klasi prof. Peruška Bogdanića nastavlja svoje akademsko školovanje, te 2014. godine stječe zvanje magistra kiparstva. Članica je HDLU-a u Zagrebu.

Jasmina Krajačić -Jasmina Krajačić rođena je 26.07.1968. godine u Zagrebu. Nakon završene škole Primjenjenih umjetnosti, smjer slikarstvo, upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1992. diplomirala je na grafičkom odjelu u klasi prof. M. Šuteja. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik. Član je HDLU-a i HZSU-a. Izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama.

Evica Kraljić – Evica Kraljić, pjesnikinja i slikarica, rođena je 18. 2. 1952. godine u Novoj Gradiški. Izdane su joj brojne samostalne zbirke poezije, a pjesme su joj prevođene na više svjetskih jezika. Slikarstvom se bavi zadnjih 15-ak godina. Evica Kraljić aktivni je član Matice hrvatske ogranka Nova Gradiška, članica KLD- «Rešetari « iz Rešetara te članica Udruge stvaratelja u kulturi grada Nova Gradiška. Izlagala je samostalno i na brojnim skupnim izložbama.

Petra Popović – Nakon završene osnovne Waldorfske škole i Prve gimnazije u Zagrebu u Zagrebu, osnovne i srednje glazbene škole Elly Bašić (2002.-2010.), Petra 2012. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu na Nastavničkom odsjeku, smjer kiparstvo, a kao jednom od najboljih studenata u generaciji dodijeljena joj je Pohvalnica dekana Peruška Bogdanića (2013./2014.). Diplomirala je s odličnim uspjehom 2018. godine stekavši titulu magistre edukacije likovne kulture. Izlagala je na samostalnim i skupnim izložbama.

Vesna Šantak – Vesna Šantak rođena je u Zagrebu 1969. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala je 1998. godine (magistar slikar –grafičar) u klasi profesora Frane Para. Bavi se slikarstvom, kiparstvom, plesom, fotografijom, ilustriranjem, pedagoškim radom i organizacijom izložbi. Njezine slike i skulpture nalaze se u fundusima galerija te kod kolekcionara i ljubitelja umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2010., na rezidencijalnom boravku u Cité internationale des arts, Pariz, pokreće međunarodnu suradnju s umjetnicima iz Francuske, koja se realizira kroz 6 izložbi u Hrvatskoj (2013.-2018.). Izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama. Članica je HDLU-a, PUNKT- a, ACADEMIE MODERNE i HZSU-a.

Štefica Sigurnjak – Štefica Sigurnjak rođena je 1949. godine u Novoj Gradiški, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Viši stupanj obrazovanja stječe u Zagrebu. Slikarstvom se bavi već dugi niz godina. Članica je novogradiške Udruge stvaratelja u kulturi, Likovne sekcije Duga. Sudjelovala na brojnim skupnim izložbama.

Petar Ujević – Petar Ujević rođen je 4. prosinca 1960. u Krivodolu. Završio je gimanziju u Imotskom, Akademiju likovnih umjetnosti i Majstorsku radionicu u Zagrebu. Radio je u Jadran filmu na izradi kiparske scenografije. Samostalni je umjetnik od 1995. godine. Veteran Domovinskog rata. Član grupe „Contra“. Živi i radi u Rakitju, Sv. Nedjelja.

Related Post