Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti vatrogastva u 2019. godini

519 0

Dobrovoljna vatrogasna društva mogu od Brodsko-posavske županije tražiti sredstva za obilježavanje važnih obljetnica i kupnju opreme

SLAVONSKI BROD, 28. siječnja 2019.Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije objavi je J A V N I     N A T J E Č A J za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2019. godinu.

Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije poziva udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) da se prijave na Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2019. godinu.

Udruge  (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj vatrogastva.

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

10.000,00 kn;

Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,

           (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme) – 100.000,00 kn.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 110.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 2.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti je do iskorištenja sredstava ili do kraja 2019. godine.

Related Post