NOVOGRADIŠKI RATNI SPOMENAR (5) – Topovima razoren i zapaljen Novi Varoš, na Novu Gradišku ispaljene prve granate

2381 0

U Novoj Gradiški i selima u istočnom dijelu općine već je više od 2000 prognanika. U njihovom zbrinjavanju pomaže sve veći broj građana . U općinsku organizaciju Crvenog križa donose hranu i odjeću. Pomaže i Ceritas novogradiškog dekanata. Česti preleti srpskih zrakoplova bili su uvertira i priprema za napad na naše postrojbe koje

je federalna armija, zajedno s četnicima i srpskim dragovoljcima, započela 3. rujna u poslijepodnevnim satima. Glavni napad na postrojbe Zbora narodne garde i Ministarstva unutarnjih poslova uslijedio je slijedećeg jutra u 5,45 sati.

Agresor je imao namjeru brzom pješačkom akcijom, uz snažnu podršku topništva, potisnuti naše snage dalje od Stare Gradiške, magistralne ceste Stara Gradiška – Okučani i tog dijela Posavine. Iz smjera Stare Gradiške i kanala Strug neprijatelj se namjeravao probiti prema autocesti. Naše postrojbe u Novom Varošu napadnute su smjera kanala Strug, Gređana i Okučana. Prije pješačkog napada po našim položajima djelovalo je neprijateljsko topništvo otvarajući vatru iz haubica 155 mm, višecjevnih bacača raketa i tenkovskih topova. Uslijedio je potom frontalni pješački napad na Novi Varoš sa 1500 do 2000 dobro naoružanih neprijateljskih pješaka.

Selo Novi Varoš razorilo je srpsko topništvo, a pred naletom snažnijeg neprijatelja naše su se snage morale povući s magistralne ceste Stara Gradiška – Okučani. Federalna vojska zaposjela je i cestu od Vrbovljana prema čvorištu kod Okučana.

Drugi smjer napada srpski agresor usmjerio je istočno od magistralne ceste Stara Gradiška – Okučani, iz pravca Stare Gradiške i sela Donji Varoš prodirao je prema Pivarama.

Oklopna postrojba Varaždinskog korpusa Autocestu odakle je topništvom gađala naše postrojbe. Naši branitelji nisu tek tako neprijatelju prepustili Novi Varoš. Bitka je trajala sve do večernjih sati, kad su se morali povući pred bolje naoružanim i brojnijim neprijateljem. Uz snažnu vatru iz lakog i teškog pješačkog naoružanja, srpsko topništvo ispalilo je na naše postrojbe uz magistralnu cestu više od 120 tenkovskih granata.

Nova Varoš – krava luta selom

 

U borbama je ranjeno 20 pripadnika naših snaga i civila iz sela Novi Varoš i Pivare. Poginuli su jedan pripadnik Zbora narodne garde i jedan civil.

Bojišnica jer pomaknuta prema Novoj Gradiški u koju iz Kosovca, Pivara, Gorica, Dragalića i Gornjih Bogićevaca dolazi novih 200 prognanika. Započelo je sustavno razaranje hrvatskih sela. U prvom naletu srpske soldateske razoren je Novi Varoš. Ono što nije uništeno topovima zapaljeno je.

Koristeći nadmoć u oružju, posebice dalekometnom topništvu, agresor nastoji sukobe proširiti na što veće područje. S četničkih položaja u Mašičkoj Šagovini ispaljeno je petnaestak minobacačkih granata na odašiljač novogradiškog lokalnog radija na brdu Slavča . Desetak snažnih detonacija odjeknulo je oko odašiljača Hrvatske radio-televizije na Psunju. Sredstva veze nisu oštećena.

Agresor nastoji borbe pomaknuti bliže Novoj Gradiški. S minobacačkim 120-milimetarskim granatama gađa Gornje, a potom i Donje Bogićevce, selo u Posavini. Borbe se vode i na prilaznoj cesti za Mašićku Šagovinu. Neprijatelj uspijeva uništiti oklopno vozilo BOV u kojemu se nalazila sedmočlana posada policije. Smrtno je stradao vozač BOV-a Željko Martinović, a teže su ranjeni Zdravko Marjanović, Zoran Šikić, Darko Petošević, Tomislav Flanjak i Antun Đurić. Lakše tjelesne povrede zadobio je Željko Peterman.

Namjera agresora je bila da ovlada magistralnom cestom Stara Gradiška – Okučani, izađe na autocestu prema Novoj Gradiški i s nje ugrožava Dragalić i Donje Bogićevce, sela uz autocestu, a dalekometnim topništvom i samu Novu Gradišku te sela Kosovac i Gornje Bogićevce na regionalnoj cesti Okučani – Nova Gradiška.

Spaljeni kombi na auto cesti

 

Združene snage MUP-a i ZNG-e, iako slabije naoružane od neprijatelja, nisu se predavale. Što više iz smjera magistralne ceste probile su se prema selima Gređani, Čovac i Vrbovljani. Akcija tzv. čišćenja tog područja započela je 5. rujna u 15, 30 sati. U akciju su sudjelovali pripadnici Zbora narodne garde iz zaGREBA, Slavonskog Broda i Požege, te policije iz Slavonskog Broda, Požege i Nove Gradiške. Istodobno koordiniranim akcijama naše snage djeluju na dijelu ceste Okučani – Nova Gradiška i Novska – Okučani. Dio naših postrojba djelovao je i u Posavini iz smjera Donjih Bogićevca i Pivara.

Naše snage stavile su pod kontrolu sela Gređani i Čovac i ugrožavale okučanske odmetnike i federalnu armiju na nadvožnjaku preko autoceste kod Vrbovljana. Pod kontrolom naših snaga bila su i sva sela uz cestu od Okučana prema Novoj Gradiški.

Branitelji Nove Gradiške bili su u otvorenom sukobu s jugoslavenskom armijom. Uništili su neprijatelju pet tenkova, oklopno vozilo BOV i onesposobili dva tenka. U redovima agresora bilo je 20 mrtvih i pedesetak ranjenih.

O žestini borbi koje su vođene, svjedoče i gubici u redovima naših boraca. Uz jedno uništeno vozilo BOV, poginulo je šest i ranjeno 43 naša borca. Jedan se borac vodio kaso nestali.

Ističući visok moral naših boraca, Krizni štab u Novoj Gradiški, pohvaljuje i borce iz Zagreba, Zagorja, Dalmacije, ercegovine, Slavonskog Borda i Požege, te Muslimane iz Bosne.

Iz Nove Gradiške više se ne može autocestom, a ni željezničkom prugom prema zagrebu. Promet na te dvije , za Novogradiščane od životne važnosti značajne prometnice, je definitivno prekinut.

Petog rujna, nešto poslije 21 sat s dvije granate ispaljene iz tenkovskih topova, napadnuta je Nova Gradiška. Neprijateljski tenkovi uspjelu su se probiti autocestom prema Dragaliću odakle su gađali silose poljoprivrednog kombinata i trafostanicu u južnom dijelu grada. Projektili nisu pogodili cilj. Bio je to prvi izravni napad neprijateljskog dalekometnog topništva na grad.

Nova Varoš

Auto-cesta “Bratstvo i jedinstvo”

 

Related Post