Održana tribina „I naš grad razvrstava otpad“

1555 0

Autor: cajtung
NOVA GRADIŠKA, 14.6.2019 – Otpad postaje problem svakodnevnog života, koji izravno prijeti zdravlju ljudi i okolišu, a u konačnici postaje smeće. Kako bi se spriječio nastanak smeća, potrebno je s otpadom postupati odgovorno. Suvremene tehnike omogućuju potpuno iskorištavanje gotovo svih vrsta i količina otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s njim. Ulaganje u edukativnu i kontinuiranu informiranost građana je održivo ulaganje koje će potaknuti na selekciju i iskorištavanje korisnog otpada te smanjiti količinu otpada na odlagalištu koju je potrebno trajno zbrinuti.U Gradskoj vijećnici 13. lipnja održana je tribina „I naš grad razvrstava otpad“ na kojoj su o pravilnom postupanju otpadom i pravilnom razvrstavanju otpada govorili Hrvoje Dokoza, direktor tvrtke Ecosolutions iz Zagreba i Igor Šišara, predstavnik Agencije koja je kreirala materijale i tri tribine koje će se održati do kraja ove godine.
„Cilj današnje prezentacije je građanima objasniti što je sirovina primarno, kako se postupa sa sirovinom te da se ona ne kontaminira. Primjerice, ako nedovoljno dobro odvojimo plastiku od bio otpada onda je plastika prljava, kontaminirana i počinje smrdjeti i i ne može se s njom takvom, a ona je sirovina, na tržištu postići cijenu. Danas želimo apelirati na svijest građana da pojačaju postotak odvajanja, a to je i naša obveza jer je Hrvatska potpisala ugovor vezan za razvrstavanje otpada. Mi kao stručnjaci u ovom poslu educiramo građane, a ovaj projekt podržala je i Europska unija koja ga i financira“, kaže Hrvoje Dokoza.
Ukupna vrijednost projekta „I naš grad razvrstava otpad“ koji se realizira u periodu od kolovoza 2018. do travnja 2020. Iznosi 382 964 kune od kojih je financiran iz sredstava EU Kohezijskog fonda u iznosu od 325 519, 40 kuna.

Related Post