Općina Rešetari upozorava drvokradice u općinskim šumama i prijeti novčanim kaznama

1153 0

Autor Franjo Samardžić

REŠETARI, 16.  lipnja 2020. – Kako smo  po dojavi zadnjih dana uočili znatne štete na šumskom vlasništvu Općine Rešetari i  nedozvoljen ulaz i sječu u općinskim šumama, prinuđeni smo na daljnje strogo postupanje – poručuju iz Općine Rešetari i mole   građane da se suzdrže od daljnjih nezakonskih radnji u šumi u tuđem vlasništvu i  otuđuju  tuđa dobara, u ovom slučaju tuđe drvo.

– Strogo se zabranjuje  sječa i otuđivanje drvne mase, kao i  kakvi radovi  u prostoru šume k.č.br. 520/1, 16ha 95a i 86m2 i k.č. br. 799/1, 45ha 63a 79m2, zk.ul. 2229 k.o. Rešetari, u vlasništvu Općine Rešetari.

KADA SE OSOBE ZATEKNU U KRŠENJU ZAKONSKIH PROPISA IZ ČL. 30 ZŠ/05 (U šumi se mogu sjeći samo doznačena stabla pod kontrolom ovlaštenih osoba), člankom 32. ZŠ/05 propisane su novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna protiv prekršitelja. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o šumama provodi Šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede , a temeljem Zakona o policiji proizlazi obveza policije da tim tijelima pruži pomoć i dostavi obavijesti o kojim vodi službene očevidnike za slučaj podnošenja obavijesti protiv fizičkih osoba, kao i protiv pravnih i odgovornih osoba ako postupaju protivno Zakonu o šumama.

Pravilnikom o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, propisana je strogo numerirana isprava koja se izdaje pri transportu drveta, a koju izdaje samo službena osoba.

Svaka nekontrolirana sječa ozbiljna je prijetnja zaštiti biološke osnove i raznovrsnosti šuma te gospodarenju na realnim osnovama, pa se zlorabi i izbjegavanje plaćanja svih propisanih davanja društvu te se u cijelosti nanosi znatna materijalna šteta- upozorava drvokradice  Općina Rešetari.

Related Post