PETIR U EUROPSKOM PARLAMENTU

827 0

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu danas je na sjednici vanjskopolitičkog odbora govorila o rezoluciji o Bosni i Hercegovini pri čemu je istaknula kako smatra da je put u euroatlantske integracije izrazito važan

za Bosnu i Hercegovinu jer će se reforme pozitivno odraziti i na jačanje demokratskih institucija, ali i na stvaranje pretpostavki za gospodarski razvoj.

 

„Svim srcem se zalažem za europski put Bosne i Hercegovine, a za to je nužno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda BiH – Bošnjaka, Srba i Hrvata i smatram da to treba biti sastavni dio rezolucije“, rekla je Petir. Dodala je da za građane Bosne i Hercegovine je najvažnije da imaju uređenu i funkcionalnu državu koja je njihov servis, u kojoj su jednakopravni i gdje se poštuju njihova prava što danas nije slučaj. „Čini se da je Bosna i Hercegovina jednima majka a drugima maćeha i zato posebno pozivam na osiguranje prava i punu zastupljenost hrvatskog naroda“, rekla je Petir.

 

„Želim Vam skrenuti pažnju na trajnu i nedopustivu diskriminaciju Hrvata – kao konstitutivnog naroda u entitetu Republike Srpske, ali i u mnogim općinama FBiH. Njihova osnovna ljudska prava se krše, među kojima je i pravo na vlastiti dom i dostojanstven život u vlastitom rodnom kraju. S područja entiteta Republike Srpske protjerano je 95% hrvatskog stanovništva koje se u najvećoj mjeri nije vratilo u svoj rodni kraj jer im za to nije osigurana pravna, materijalna pomoć, a ni fizička sigurnost što je rezultiralo doslovnim iskorjenjivanjem hrvatskog autohtonog stanovništva iz toga dijela BiH. Takav egzodus jednog naroda i s njim izbrisane prisutnosti vjerske i kulturne tradicije toga naroda, mjerljiv je sa tragedijama koje pratimo u zemljama poput Sirije i Iraka“, istaknula je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir.

 

Ona je istaknula da je rezolucijom potrebno pozvati Bosnu i Hercegovinu na poštivanje međunarodnih ugovora i konvencija kada se radi i o pitanjima zaštite okoliša. „Kao primjer kršenja tih propisa navodim kontinuirano prekogranično onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu zbog rada rafinerije nafte u Bosanskom Brodu pri čemu se građanima Slavonskog i Bosanskog Broda krši pravo na čist zrak i zdravlje“, rekla je Marijana Petir.

 

Upozorila je i na nepoštivanje međunarodnog ugovora koje je dovelo do ugrožavanja složenih ekoloških sustava u slivu rijeka Neretve i Trebišnjice te na opetovano ignoriranje obveza koje proizlaze iz Espoo konvencije. Poštivanje tih obveza predstavlja minimum standarda kojima BIH mora udovoljiti na svom putu prema EU.

Related Post

UBIJENI ZBOG RADIĆEVE POLITIKE

Autor - 20/02/2014 0
SIBINJ – Jedan od važnijih datuma u kalendaru HSS je dan obilježavanja Sibinjskih žrtava, obljetnice pogibije osmorice seljaka , članova…

HSS

Autor - 17/09/2012 0
U nedjelju, 16. rujna organizirano je tradicionalno godišnje hodočašće članova Hrvatske seljačke stranke u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište Majke Božje…