POLICIJA U PREVENTIVNOJ AKCIJI „ZAJEDNO“

1120 0

SLAVONSKI BROD, 13. siječanj 2014. – U vezi provođenja preventivne akcije „Zajedno“, na području Policijske uprave brodsko-posavske, u vremenu od 14. listopada do 31. prosinca 2014.,

pojačano su se provodile preventivne aktivnosti kroz senzibilizaciju, informiranje, educiranje i proaktivni pristup multipliciranja znanja o sprječavanju trgovanja ljudima s ciljem utjecanja na smanjenje kriminaliteta trgovanja ljudima u svim njegovim fazama.

 

U okviru senzibilizacije građana na temu „Trgovanje ljudima“, educirano je i anketirano 752 građanina, u većini vozača teretnih autobusa, djelatnika benzinskih postaja, djelatnika na odmorištima uz autocestu, važnijim državnim cestama, te osoblja na graničnim prijelazima i djelatnika poslovnih objekata na granici.

 

Obrađeni su Informativni upitnici anketiranih 544 muškaraca i 208 žena. Tom prilikom 700 osoba je odgovorilo da zna, što je to trgovanje ljudima, a na pitanje, znaju li zašto se trguje ljudima, 757 je dalo odgovor prisilna prostitucija, 439 trgovina ljudskim organima, 430 prisilan i neregularni rad, 352 pornografija, 341 prosjačenje, 330 lažni i prisilni brak, 294 „seks-turizma“ i zabave, te 167 lažna usvajanja.

 

U 392 slučaja, građani su odgovorili da su trgovci ljudima uvijek žrtvama nepoznate osobe, dok se negativno izjasnilo 360 građana. Nadalje, 492 anketirana građanina su se izjasnila, da su žrtve samo mlade naivne neobrazovane djevojke, dok se suprotno izjasnilo 260 građana. Na pitanje u vezi skrivanja trgovanja ljudima iza naizgled legalnih poslova, 669 građana je odgovorilo, iza agencija koje nude dobro plaćene poslove u restoranima, hotelima, tvornicama domaćinstvima, farmama i sl., 182 iza AU-PAIR agencija, 367 građana se odlučilo za odgovor, iza agencija za modele, 232 iza turističkih agencija, te 417 iza odličnih poslova koji se nude putem oglasnika.

 

U vezi pitanja o pojavnim oblicima trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, anketirani građani su uz tri ponuđena odgovora; -tranzit žrtava iz drugih država kroz Republiku Hrvatsku, -Republika Hrvatska je destinacija za kojoj se iskorištavaju žrtve trgovanja ljudima, -državljani Republike Hrvatske su žrtve koje se iskorištavaju u drugim zemljama, stavili prosječnu ocjenu dovoljan.

 

U konačnici, anketirani građani su iznijeli slijedeće prijedloge, te aktivnosti koje bi po njihovu mišljenju trebalo poduzeti da se smanji kriminalitet trgovanja ljudima i to: pojačane kontrole policije i carine na graničnim prijelazima, pojačane edukacije mladih preko medija, uvođenje strože kazne za počinitelje, bolju suradnja građana i policije, bolju educiranost službenih osoba koje se bave takvom problematikom.

 

Djelatnici Policijske uprave brodsko-posavske i u narednom vremenu u svim drugim oblicima, nastavljaju kroz svakodnevne aktivnosti poduzimati mjere na senzibilizaciji građana na problematiku trgovanja ljudima.

Related Post