POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNA SLUŽBA

735 0

Piše: Vesna Alasić, dipl.ing.agr. viši stručni savjetnik za ratarstvo


NOVA GRADIŠKA, 27. siječanj 2013. – Sukladno Pravilniku o sustavu savjetovanja poljoprivrednika uz višestruku sukladnost ( NN 22 / 10 )

Poljoprivredno savjetodavna služba će provoditi sustav savjetovanja poljoprivrednih gospodarstava o uvjetima višestruke sukladnosti individualnim, skupnim i masovnim metodama, nakon čega na zahtjev poljoprivrednika PSS izdaje potvrdu. Potvrda služi kao dokaz o ispunjavanju uvjeta savjetovanja poljoprivrednika o višestrukoj sukladnosti. Kako svake godine PSS organizira predavanja po Općinama, potrebno je pozvati što više poljoprivrednika korisnika izravnih plaćanja. Uvjeti višestruke sukladnosti su minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima, kojih se poljoprivredna gospodarstva moraju pridržavati u obavljanju poljoprivredne djelatnosti . Višestruka sukladnost dijeli se na dvije velike skupine:

 

1. DOBRI POLJOPRIVREDNI I OKOLIŠNI UVJETI ( GAEC-eng.kratica )

Predstavlja minimalne uvjete upravljanja vezani za zaštitu tla od erozije , zaštitu i upravljanje vodama , održavanje strukture tla i osiguranje minimalne razine održavanja da bi se spriječilo uništavanje staništa. PRIMJENA GAEC uvjeta obavezna je od 1.siječnja 2012.godine.

 

2. OBAVEZNI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE ( SMR- eng.kratica )

Predstavlja minimalne uvjete upravljanja vezani za zaštitu okoliša ,zdravlja ljudi , životinja , bilja te dobrobiti životinja . PRIMJENA SMR uvjeta uvodit će se postupno , prvi dio 2014. godine,drugi dio od 2016 godine , a treći dio od 2018.godine .

 

Ovim tekstom želim pozvati poljoprivredna gospodarstva da se predavanjima na ovu temu obavezno odazovu .

 

Vesna Alasić, dipl.ing.agr.

Viši stručni savjetnik za ratarstvo

Related Post