Provodi se preventivna deratizacija na području grada Nova Gradiška

1885 0

NOVA GRADIŠKA, 14. listopada 2019. – Grad Nova Gradiška obavještava građane i preventivnoj deratizaciji na području grada Nova Gradiška i naselja Ljupina, Kovačevac i Prvča.

PLAN PROVOĐENJA SUSTAVNE DERATIZACIJE
NA TERENU NOVA GRADIŠKA

Obavještavamo građane Nove Gradiške kako će tvrtka Sanatio d.o.o. za proizvodnju i usluge po narudžbi Grada Nova Gradiška provoditi sustavnu preventivnu deratizaciju na području grada Nove Gradiške, Ljupine, Prvče i Kovačevca, i to:

Prilikom postavljanja deratizacijskih meka koristiti će se kartonske podloške na
kojima je upozorenje (štetna tvar).
Deratizacija će se provoditi preparatima; brodilon žitni mamak; brodilon blok;
brodilon parafinski blok.
Navedeni preparati su ekološki prihvatljivi, te nisu štetni za ljude i životinje.
Gorka ne otrovana tvar bitrex tj. denatoniumbenzoate dodana BRODILON mamcima
onemogućuje njihovo konzumiranje od strane domaćih životinja a tako i od djece.
PLAN PROVOĐENJA DERATIZACIJE:

1. dan- 16.10. 2019.- provoditi će se deratizacija u mjestu Ljupina.
2. dan- 17.10. 2019.- provodit će se deratizacija u mjestu Prvča.
3. dan- 18.10. 2019.- provodit će se deratizacija u mjestu Kovačevac, i dezinsekcija
prognaničkog naselja.
4. dan- 19.10.2019.- provjera učinjenoga i obilazak kuća koje su prethodnih dana bile
zatvorene.
5. dan- 21.10. 2019. provodit će se deratizacija u mjestu Ulica Kralja Zvonimira,
industrijski park, deponija Šagulje-Ivik.
6. dan- 22.10. 2019. provodit će se deratizacija zelenih površina i obala vodotoka.

Tijekom radnog tjedna provoditi će se deratizacija prema gore navedenom planu, a subotom će se raditi ponavljanje zaključanih domaćinstava.
Plan rada je podložan promjenama.

Također, napominjemo građanima kako je deratizacija besplatna za građane, odnosno Grad Nova Gradiška snosi troškove deratizacije.

Molimo građane da omoguće ulaz stručnom osoblju u svoja dvorišta kako bi se deratizacija mogla obaviti.

Hvala na razumijevanju i suradnji.

Grad Nova Gradiška

Related Post