TISKOVNA KONFERENCIJA LEADER MREŽE HRVATSKE

1072 0

RIJEKA, 11.11.2016. – Izjavom za medije LEADER mreža Hrvatske ukazuje na dugogodišnje nepravilnosti koje su provodile sve prethodne uprave u Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje. Izjavu prenosimo u cijelosti.

 

LEADER  mreža Hrvatske (LMH) je krovna nacionalna udruga koja okuplja 40 lokalnih akcijskih grupa u koje je uključeno 289 općina i gradova (52% ukupnog broja JLS u RH), područje koje pokrivaju naše članice obuhvaća 51% površine RH, a na  tom prostoru živi 27% stanovnika Hrvatske.

 

LMH želi ukazati domaćoj javnosti, a posebno tijelima izvršne vlasti, na dugogodišnje nepravilnosti koje su provodile sve prethodne uprave u Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje, koje treba hitno ispraviti u cilju povećanja iskoristivosti i zaštite krajnjih korisnika Programa ruralnog razvoja, a posebno u cilju zaštite RH pred međunarodnim sudovima.

 

Sve nepravilnosti su detaljno obrađene u dokumentu  Analiza nepravilnosti u provođenju Mjera 202 i 501 IPARD programa i mjera 19 i 20 Programa ruralnog razvoja koju su izradili stručnjaci LEADER  mreža Hrvatske.

Dokument se može u cijelosti preuzeti s naših mrežnih stranica, zajedno s obimnom pratećom dokumentacijom:  www.lmh.hr

Na ovoj tiskovnoj konferenciji posebno želimo istaknuti:

 

1)      Nepravilnosti u provođenju mjera tehničke pomoći:


–       u Programu ruralnog razvoja se provodi kroz mjeru 20


U IPARD programu (2007-13.) se tehnička pomoć provodila kroz Mjeru 501. Ova mjera akreditirana je na samom kraju programskog razdoblja (2013. godine) te je umjesto 7.452.290,00 EUR koje je Hrvatska imala na raspolaganju, iskoristila samo cca 329.748,44 EUR odnosno 4,4% od ukupnog raspoloživog iznosa. Za jačanje LEADER programa unutar Mjere 501 utrošila je svega 0,7% od ukupnog iznosa. Zaposlenici nadležnih javno-pravnih tijela, umjesto da besplatno informiraju i educiraju korisnike, informacije i znanje su nudili putem privatnih konzultantskih poduzeća uz, naravno, naplatu tzv. kotizacija. Postavljamo pitanje tko će snositi odgovornost za neiskorištena sredstva u iznosu od preko 7 miliona EUR?

 

U Programu ruralnog razvoja (2014-20.) tehnička pomoć se provodi kroz Mjeru 20. Njena provedba je potpuno u suprotnosti s Ugovorenim smjernicama i obezama iz Programa ruralnog razvoja RH (poglavlje 17. PRR, verz. 4). Tehnička pomoć u novom programskom razdoblju ima alokaciju od nevjerojatnih 64.746.543,59 mil. EUR. Prema dostupnim podacima Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje su u razdoblju od 1.7.2013. pa do konca 2015. iskoristili samo 1,02% sredstava Mjere 20, gotovo isključivo za:

a) Subvencije plaća zaposlenika Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni   razvoj, EU i međunarodnu suradnju i Agencije za plaćanje te na…

b) netransparentan rad nacionalne Mreže za ruralni razvoj.

Na taj način će se iz Mjere 20 do konca programskog razdoblja iskoristiti tek oko 3-5 mil. EUR, pa je za očekivati da će najveći dio sredstava Mjere 20 ostati ponovno neiskorišten (kao što je bilo u IPARD programu). Tko će biti odgovoran za ove nepravilnosti i sporost korištenja mjera Programa ruralnog razvoja?

 

2) Pravne radnje koje su poduzete radi otklanjanja nepravilnosti podzakonskih akta odnosno Pravilnika te Zakona o poljoprivredi koji nisu u skladu sa Ustavom RH. – podnesene tužbe Ustavnom sudu

LMH je još u siječnju 2015. (prije 22 mjeseca) podnijela prijedlog Ustavnom sudu RH za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o poljoprivredi (NN 30/15) te pravilnika za mjeru 202 IPARD i pravilnika za podmjere 4.1. i 19.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (preispitivanje usklađenosti s Europskim pravom i praksom, Ustavom i Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09)).

Do sada Ustavni sud RH nije započeo nijeti jedan postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom, iako je dužan započeti postupak najkasnije u roku od godine dana od dana podnošenja prijedloga.

Stoga,  ovim putem javno apeliramo na buđenje svijesti i odgovornosti za financijske posljedice po državni proračun koje mogu uslijediti zbog neusklađenosti zakonske regulative glede korištenje sredstava iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj te pratećih obveza sufinaciranja iz državnog proračuna.

ZAKLJUČNO: nepravilnostima nadležnih javnopravnih tijela zaduženih za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike EU u Republici Hrvatskoj izravno se krše odredbe Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007) te Odredbe Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske  i  Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (EK usvojila 30. listopada 2013.)

Potpuni tekst Analize moguće je preuzeti na stranicama: www.lmh.hr, uz napomenu kako se isti stalno ažurira novim dokaznim dokumentima.

Ohrabreni proeuropskom politikom nove Vlade RH i općim duhom optimizma koji je pokrenuo novi hrvatski premijer Plenković, pokrećemo javnu raspravu o uočenim nepravilnostima. Cilj nam je osigurati:

 

– dosljednu provedbu europskih procedura prilikom provedbe ESI fondova u RH,
– osigurati zaštitu krajnjih korisnika Programa ruralnog razvoja,
– povećati korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja.

Na tom tragu pozivamo širu stručnu javnost na uključenje u raspravu.

 

Milan Medić, predsjednik

 

Related Post