UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA

637 0

NOVA GRADIŠKA, 10. siječanj 2012. – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška s prvim danom nove 2013. godine započela je s provedbom projekta ”Vježbe komuniciranja”. Projekt je podržan od strane Zaklade ”Slagalica”,

podružnice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u sklopu programa ”Društveni kapital zajednice”.

 

Autor: Nikolina Jureković

 

Kroz projektne aktivnosti koje će se provoditi do kraja tekuće godine na području cijele Brodsko-posavske županije, a uključivati će – radionice u osnovnim i srednjim školama na temu komunikacije s osobama oštećena sluha, tečaj znakovnog jezika za predstavnike javnih institucija, kreativne likovne i fotografske radionice, te putujuću izložbu nastalih radova -, namjeravamo povećati osjetljivost lokalne zajednice na probleme osoba s manje mogućnosti.

 

Ciljevi provođenja ovog projekta su: pružanje kreativnog razvoja, intelektualnog poticaja i ispunjenog sadržaja kroz kreativne radionice; uključivanje u aktivno građanstvo i volonterstvo osoba s manje mogućnosti; razbijanje predrasuda i povećanje tolerancije članova zajednice; uključivanje većeg broja volontera u rad udruga civilnog društva, te prije svega osvještavanje lokane zajednice (Brodsko posavske županije) o postojanju različitosti, postojanju komunikacijskih barijera i mogućnostima uključivanja u aktivno građanstvo.

 

Nadamo se da ćemo ih postići kroz informiranje i educiranje šire društvene zajednice Brodsko-posavske županije o alternativnim oblicima komunikacije kroz znakovni jezik i gestu.

 

Također pozivamo na suradnju sve zainteresirane građane koji se volonterski žele uključiti u provođenje ovog projekta, te napominjemo da će o detaljima provedbe aktivnosti javnost biti pravovremeno obaviještena.

 

Nikolina Jureković

Odnosi s javnošću

Udruga gluhih i nagluhih Nova GradiškaRelated Post

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH

Autor - 04/02/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 4. veljače 2016. – U sklopu projekta „Društvo dijaloga – manje nasilja!“ koji Udruga gluhih i nagluhih provodi…