UČENICI OŠ „MATO LOVRAK“ POPSJETILI ŽUPANIJU

956 0

SLAVONSKI BROD, 9. prosinca 2015. – U sklopu predmeta „priroda i društvo” učenici trećih razreda osnovnih škola upoznaju svoj zavičaj, odnosno županiju u kojoj se nalaze. Tim povodom, a u okviru terenskog dijela nastave,

Brodsko-posavsku županiju posjetili su učenici trećih razreda osnovne škole „Mato Lovrak” iz Nove Gradiške.

U velikoj vijećnici županijske uprave ugostili su ih župan Danijel Marušić, njegova zamjenica Dunja Magaš, te v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Anica Vukašinović, koji su učenicima ukratko pojasnili i prezentirali rad i funkcioniranje lokalne i područne (regionalne) sa¬mouprave.

Učenike je najviše zaimalo na koji način županija skrbi o školama na području županije te što čini kako bi se poboljšali uvjeti školovanja, na što im je odgovorio župan pojasnivši kako županija osim tekućeg i investicijskog održavanja škola, uvijete školovanja poboljšava i gradnjom školskih športskih dvorana, dogradnjom i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture, ali i ulaganjem u prateće objekte.

Related Post