VOLONTIRANJE: Invalidne osobe mogu se svojim sposobnostima uključiti u razvoj društva jednakih mogućnosti

1120 0

Autor Franjo Samardžić

Brojni primjeri pokazuju da se invalidne osobe mogu uključiti u društvo i biti njegovi korisni članovi, ne samo kao volonteri, već se zaposliti i sami o sebi skrbiti

NOVA GRADIŠKA, 24. siječanj 2019. – Sinoć je u maloj gradskoj vijećnici predstavljen Priručnik za udruge koje pružaju socijalne usluge, kao dio projekta „Unapređenje menadžmenta volontera do kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici“. Projekt je realizirala Udruga osobama s intelektualnim teškoćama Iste u suradnji Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, Udrugom osoba s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Centrom za socijalnu skrb Pula, Općom županijskom bolnicom Vukovar i Bolnicom hrvatskih veterana.

Priručnik su predstavnicima novogradiških udruga, među kojima je bila zamjenica gradonačelnika Ivana Trupina i kao domaćin Kata Vukšić, predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, predstavili autori Ozren Catela, Jovana Prusac-Fabris i Marko Perkov.

Nazočne su pozdravile Ivana Trupina i Kata Vukšić.

Priručnik ima za cilj da autori, kao članovi Udruge Udruga osobama s intelektualnim teškoćama Istre, prenesu svoja volonterska znanja i iskustva. U raspravi je naglašeno da je svima koji pružaju socijalne usluge, a posebno organizacijama civilnog društva, važna podrška, ali ne ona načelna ili općenita, već konkretna koja će rezultirati kvalitetnijom uslugom i u konačnici boljitkom za korisnika te usluge. Istaknuto je da volontiranje predstavlja i izbor svake osobe da svoj trud, znanja i vještine usmjeri za opće dobro.

Ozren Catela, Jovana Prusac-Fabris i Marko Perkov emotivno su govorili o dijelu priručnika u kome su iskrene i tople priče organizatora volontiranja, volontera i korisnika socijalnih usluga. Posebno su dojmljivi bili primjeri volontiranja mladih osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje su u tzv. isključenim skupinama stanovništva. Naime, od strane samih udruga i ustanova, te javnosti osobe s invaliditetom su u najvećoj mjeri percipirane kao primatelji volonterskih usluga, a ne kao osobe koje mogu svojim radom i sposobnostima doprinijeti svojoj socijalnoj uključenosti i razvoju društva jednakih mogućnosti. Brojni primjeri, međutim, pokazuju da se i takve osobe mogu uključiti u društvo i biti njegovi korisni članovi, ne samo kao volonteri, već se zaposliti i sami o sebi skrbiti.

U raspravi je upravo uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice, uključujući i zapošljavanje, istaknuto kao jedan od velikih problema za udruge, ali i invalidne osobe. Smatraju da je to i problem društva o kome nitko konkretno ne razmišlja.

Related Post