D.I. STJEPAN SEKULIĆ U STEČAJU: Na 37. javnoj dražbi prodaje se Tvornica za 7,1 milijun kuna

2821 0

NOVA GRADIŠKA, 26. veljača 2018. – Daniela Martina Maoduš, stečajna sutkinja Stalne službe Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu u postupku stečaja nad dužnikom D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o. Nova Gradiška sazvala je trideset i sedmu javnu dražbu na kojoj se na prodaju nudi nekretnina pogona Tvornica u ulici Petra Svačića.

Pogon Tvornica obuhvaća nekretnine upisane u zk.ul.br. 4284 k.o. Nova Gradiška, i to: k.č.br. 2304/11 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 6342 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09, k.č.br. 2304/13 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 734 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09, k.č.br. 4153/1 Skladište u Urijama sa 8738 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09 i nekretnine upisane u zk.ul.br. 4283 k.o. Nova Gradiška, i to k.č.br. 2913/1 Više zgrada i industrijsko dvorište u Ulice Nikola Tesla sa 44690 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem Z-3353/09, Z-1865/06, Z-1341/08.

Nekretnine pogona Tvornica prodaju se po početnoj cijeni 7.189.809,17 kuna.

Ročište za 37. javnu dražbu određuje se na dan 23. svibnja 2018.g. u 12,00, sudnica 73/III u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13.

Related Post