DAN OPĆINE CERNIK: Dobro raspolažu imovinom i prihodima i na zadovoljstvo stanovništva utvrđuju prioritete razvoja 

906 0

Autor Franjo Samardžić

 

    Obilježavanje Dana općine i  svečana sjednica Općinskog  vijeća  prigoda su da se pokažu  realizirani projekti, govori o postignućima   u proteklom periodu i   najave  aktivnosti  s kojima će se nastaviti unapređivati  život stanovništva. 

    O Općini  Cernik,  kao  jedinici lokalne samouprave  njenom značaju i aktivnostima, govorili su predsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Žakić i općinski načelnik Vitomir Žakić. 

 

        Zahvaljujući dobrom gospodarenju i planiranju rashoda Općina  pozitivno posluj

-Novi teritorijalni ustroj RH 1993. godine, kada je Cernik sa svojom okolicom dobio status Općine, omogućio nam je da sami raspolažemo svojom imovinom i prihodima, te da odlučujemo o prioritetima i potrebama naših mještana. 

  Općina Cernik sve ove godine kroz predan, ustrajan i nimalo lak rad  stalno  vodi računa o ravnomjernom razvoju Cernika i svih mjesta u općini. Napravilo se  puno, od komunalne infrastrukture, vodovoda i odvodnje, cesta i  poljskih putova do aktivnostiu oblasti društvenih djelatnosti.  I sada možete vidjeti da se radi na izgradnji vodovoda, završava se katastarska izmjera, asfaltiraju lokalne ceste, sufinancira rad vrtića, po novom i  rad jaslica, modernizira javna rasvjeta, radi na odvodnji i ekološkoj svijesti  stanovništva  u našoj općini kroz zelene otoke i novo reciklažno dvorište. Pomažemo radu naših udruga, stipendiramo učenike i pomažemo socijalno ugroženima sredstvima iz proračuna Općine  kojeg su vijećnici jednoglasno podržali, a time  rad i angažiranje našeg načelnika. Radimo na novim projektima koristeći europske fondove  kroz ministarstva naše Vlade. 

  Želimo i radimo na razvoju  Turističke zajednice i turističkih potencijala Općine  kojih  zaista ima puno. 

.  Svima koji su doprinijeli  realizaciji naših projekta i unapređenju života naših ljudi  se zahvaljujem – kazao je Hrvoje Žakić, predsjednik Općinskog  vijeća.

Prigodno otvoreni Društveni dom, Franjevački trg i parkiralište uz franjevački samostan 

-Trideset godina Općine  je u nekim mjerilima jako malo razdoblje, ali kad se samo malo  vratimo u prošlost vidjet ćemo da je opravdanost osnivanja jedinica lokalne samouprave  bila žila kucavica za sva naša naselja koja su pod okriljem Općine  riješila  puno problema koja su od vitalnog značaja za život i rad svakog sela. 

  Uvijek počinjem od povijesti koju naglašavam u svakoj prigodi, jer  smo ponosni na nju, jer je ona  nositeljica naše budućnosti.  U povijesnim izvorima spominjemo se 1255.  godine kao  Chernik Campus ili  Cerničko polje,  točno prije 763 godine, a u pisanim dokumentima  1363. godine, prije 755 godina. Općina Cernik je 1910. godine imala 6.533, a po popisu iz 2011. godine 3.640 stanovnika.  Negativan trend se nastavlja i moramo ga  zaustaviti novim idejama i zapošljavanjima – kazao je uvodno općinski načelnik Vitomir Žakić,  pozdravljajući nazočne na svečanoj  sjednici Općinskog vijeća. Ističući   Društveni dom, parkiralište  i Franjevački trg  kod franjevačkog samostana, tri objekta  koji su u povodu Dana općine prigodno  otvorena i koje je blagoslovio fra Vjencislav Janjić,  da bi  potom  detaljno  nabrajao  brojne  projekte i radove u oblasti komunalne i društvene infrastrukture    koji su  realizirani u protekle dvije godine. Govorio je o novim projektima  i kako    unaprijedi ukupan život ljudi, popraviti demografsku sliku i zadržati mlade.                    

Obnova   Društvenog doma  vrijedna  6.972.772.50 kuna  financirana je   novcima Europskog poljoprivrednog fonda za  ruralni razvoj  u iznosu od 80 posto ukupnih sredstava i  Agencije za plaćanje u  poljoprivredi  Ministarstva poljoprivrede.    Izgradnju Franjevačkog trga su  financirali Ministarstvo  regionalnog razvoja sa 400.000 kuna  i  Općina  Cernik  sa 206.000 kuna, a   parkiralište uz   franjevački samostan  u vrijednosti od  750.000 kuna izgrađeno je   sredstvima donatora.

                      Ulaganja u ravnomjeran razvoj svih naselja u  općini 

Izvješće  koje je podnio  načelnik Vitomir Žakić potvrđuje da se  ustrajno provodi opredjeljenje   ravnomjernog razvoja,  Cernika kao općinskog središta  i svih drugih naselja u općini.

    Uz  uređenje društvenog doma,  parkirališta pored  franjevačkog samostana i Franjevačkog trga  pored kojeg je postavljeno dječje igralište,  u Cerniku je  rekonstruirana je  i uređena  Školska ulica, rekonstruirana je i modernizirana Potočna ulica koja je spojena s Vinogradskom ulicom i  gradom Nova Gradiška, asfaltiran je odvojak Požeške ulice,  rekonstruirana Đurićeva ulica i izgrađena i asfaltirana  cesta u Voćarskoj ulici.  U Cerniku je uređeno groblje, postavljena su dva semafora,  u suradnji Brodsko-posavskom županijom uređeni su  školski stanovi, izgrađeno skladište  kraj stare zadruge i  hladnjača u Društvenom domu. Treba dodati da je u sklopu uređenja  Društvenog doma uređen prostor za Turističku zajednicu i  konoba. Nabavljene su kućice, štandovi i pozornica za potrebe manifestacija.

          Uz radove na izgradnji vodovoda, kanalizacije i plinske mreže u Giletincima je uređeno i mjesno groblje. 

          U Šumetlici je uz vodovodnu mrežu obnovljena mrtvačnica i izgrađeno parkiralište na groblju,  rekonstruirana zgrada „stare škole“ i postavljeno dječje igralište. 

          U Opatovcu su otkriveni ostaci  crkve sv. Stjepana iz 12/13 stoljeća, Nalaz je  uređen i konzerviran. Obnavljana je  crkva sv. Roka, postavljena je izolacija i uređen strop, postavljene su kocke i uređen prostor ispred crkve. Na   mjesnom groblju su izgrađene staze. 

          Dodajmo da su u okviru zajedničkog projekta aglomeracije  Nova Gradiška – Cernik – Rešetari  radilo na priključcima  na vodu i kanalizaciju. 

          Obnovljen je kolnik  prometnice u  Cerničkoj Šagovini. 

           Nabavljeno je kombi vozilo za DVD Baćindol.

           U okviru komunalnih djelatnosti obavljani su brojni radovi na  komunalnoj infrastrukturi i ulagano u  komunalnu opremu. Za komunalni pogon  nabavljen je traktor sa priključcima i kombi vozilo. Uz održavanje poljskih putova i zamjenu stare javne rasvjete  sa novom led rasvjetom, obavljana  je  ratastarska izmjera  za dijelove k.o. Podvrško i Banićevac. 

          Veoma značajne za cijelu općinu  su aktivnosti vezane za  zbrinjavanje otpada, izgradnja i  otvaranje  reciklažnog dvorišta  u  Industrijskoj zoni. Ovdje treba dodati da će  sve obitelji  dobiti  kante za  papir i plastiku kako bi se u što većoj mjeri u domaćinstvima razvrstavao  otpad. 

           Projektiran je  poljoprivredno-poduzetnički inkubator.  

           Općina Cernik ima velike potencijale u turističkoj djelatnosti koji se žele aktivirati.   Izrađen je projekt  izletničko-rekreacijskog centra Strmac i dobivena građevinska dozvola, te  izrađeno idejno rješenje  za obnovu hotela „Strmac“.

           Kao veoma značajnu aktivnost treba istaknuti  program zapošljavanja teže zapošljivih žena faza II,  koji je posebno važan za 30 žena  koje su se zaposlile i krajnje korisnike, stare i nemoćne osobe koji koriste njihove usluge. 

 

                Nastavlja se unapređivati komunalna  djelatnost i aktiviranje turističkih potencijali  izletišta Strmac 

           Općina Cernik u narednom periodu istim intenzitetom nastavlja s kontinuiranim   stvaranje boljih uvjeta za život stanovništva, jednako u oblasti komunalne infrastrukture, društvenih i gospodarskih djelatnosti.  

      Izgradit će se kanalizacija u  Ulici Franje Tuđmana,  vodovod u Ulici cv. Roka i cesta Klaćinac u Industrijskoj zoni, rekonstruirat će se  Frankopanska ulica u središtu Cernika, a u Vinogradskoj ulici omogućiti izgradnja obiteljskih kuća. 

      U Baćindolu  će se izgraditi pješačka staza i put do groblja, a u  Giltincima će se asfaltirati i opremiti rekvizitima dječje igralište, a svi mjesni domovi  će se opremiti elektro opremom. 

      Veoma važna je  planirana obnova i rekonstrukcija izletišta Strmac i obnova hotela. 

      Treba dodati  zajednički projekt „Kretanjem do zdravlja“  s bratskom općinom Čavle u kojem sudjeluju svi uzrasti stanovništva, od djece do umirovljenika i pripremanje  poučno-edukativne staze  OFF ROAD u koju će  se  utrošiti 736.000 kuna.  

 

                Svojim aktivnostima brojne udruge afirmiraju Općinu Cernik                

-Naglasio bih  jako dobru suradnju sa svim društvima koja djeluju na području naše općine  koju  promoviraju  svojim radom  i organiziranjem  brojnih manifestacija.

    Uz dobrovoljna vatrogasna društva iz Cernik i Baćindol to su  HNK „Mladost“, HPD „Tomislav“, KUU „Cernik“, Lovačke udruge „Srnjak“, Udruge umirovljenika i Udruge vinogradara i voćara.  Ponosni smo na njih i manifestacije kao što su Smotra folklora,  Smotra pjevačkih društava,  Ćuptetijada i  Dani cerničkog portugizca,   Razmjena  sjemena i sadnica starih sorti   povrća i voća već je  afirmirana manifestacija i izvan granica Hrvatske.   Posebno se zahvaljujem Vjeki Hudolinu na  njenoj  promociji i promociji Cernika. Zahvaljujem se i Franjevačkom samostanu, a pogotovo gvardijanu  Vjencislavu Janjiću na pružanju  svesrdne pomoći i ustupanju prostora u kojem se sada nalazimo i održavamo svečanu sjednicu Općinskog  vijeća. 

    Na kraju hvala svima na podršci. Nadam se  da ćemo ubuduće  još bolje surađivati, raditi na opstanku naše općine koja lagano izumire. Naš je zadatak da taj trend prekinemo, jer  nema ljepšeg mjesta i ljepše zemlje od naše Domovine Hrvatske- zaključio je izlaganje  na svečanoj sjednici Općinskog vijeća,  načelnik Vitomir Žakić.           

                              

                    Čestitke na realiziranim projektima         

 DRŽAVNI TAJNIK DRAGAN JELIĆ:  Dobro je vidjeti  da izgradnja i ulaganja nisu stali

-Izuzetno mi je drago doći u općine kao što je Cernik, koja mi je i među najdražim općinama. Općina je to  koja ima velike potencijale, kao što  su prirodne, povijesne, kulturne i ljudske mogućnosti i koja  ih odlično koristi. Lijepo je vidjeti da općine kvalitetno i odgovorno koriste novce svojih proračuna, ali i državnih i europskih. Spisak projekata je dug i dobro je vidjeti da se radi i da izgradnja i ulaganja nisu stali.  Sve se to ostvaruje zahvaljujući ljudima koji vode Općinu, kao i drugim ljudima  bez njih to ne bi bilo moguće. Čeka nas još puno posla, prvenstveno da demografski obnovimo i općinu i županiju. Imamo mogućnosti  dobivanja velikih sredstava, kreće nacionalni plan oporavka i imamo milijarde eura  koje  treba iskoristiti. Uvjeren sam da će jedan dio sigurno doći i u Općinu Cernik zahvaljujući i kvalitetnoj pripremi projekata koje su načelnik i predsjednik vijeća pripremili – kazao  je Dragan  Jelić, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 

 

ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ: Čestitam na realiziranim projektima

-Puno je  događanja danas u Cerniku. Čestitam stanovnicima Dan  općine i postignute uspjehe.  Raduje  što je danas došao velik broj ljudi i da  je velik broj uključen u aktivnosti koje se provode,  koji njeguju prijateljstva, kao što su prijatelji iz Općine Čavle, iz  raznih Županija i Općina. Vidi se pozitivan rad  načelnika Vitomira Žakića koji, zajedno sa predsjednikom Općinskog  vijeća   zaista  uspješno vodi  ovu Općinu i s kojima  Županija, a i ja osobno imam  prave partnere. Čestitam im na realiziranim projektima- kazao je župan Danijel Marušić. 

 

FRA VJENCISLAV JANJIĆ: Franjevački muzej fra Eugen Kukina

-Naša je želja  bila u povodu 500-te obljetnice dolaska franjevaca u Cernik pronaći  jednu zajedničku poveznicu sa  1520. godinom  kada je austrijski car Poveljom dodijelio Cerniku godišnji sajam na Blagdan svetoga Franje 4. listopada, a svake nedjelje da sajam bude nakon svete mise.  Načelnik Vitomir Žakić  i ja ispred Samostana  smo došli na ideju, koju je  podržalo Općinsko vijeće, da napravimo projekt koji će biti sjećanje na 500 godina franjevaca  u Cerniku  i  poveznica  sa  našim vremenom.

   Zahvalio bih se Republici Hrvatskoj  jer je  prva pomoć koja nam je došla bila je iz Ministarstva  za obnovu i razvoj  za izradu projekata. 

   Brodsko-posavska  županija je također pomogla u trenutku kada smo morali stati s poslovima jer nije bilo novca.  Velika hvala  i županu Danijelu Marušiću. Moram se  zahvaliti načelniku Vitomiru Žakiću i Općini Cernik.  

   Stjegovi i barjaci će podsjećati na naše donatore. Nazvao bi to oltar prijateljstva. Općina Čavle i Sevnica  su također učinili puno dobrih djela. Sufinancirali su čišćenje i bojenje ograde i  podizanje stjegova. Bit će zapisano što su dale Općine Cernik, Čavli i Sevnica. 

   Izgradnja parkirališta nam je od velike važnosti. Planiramo u skoro vrijeme otvoriti Franjevački muzej fra Eugen Kukina. Bit će to  nešto veličanstven kao u Vukovaru  gdje ima  franjevački muzej. Naše blago, a to je druga polovica 18. stoljeća izradili su majstori  bečke škole. Dakle,  imamo nešto prevrijedno  što je sakriveno od javnosti. Zato nam ovdje treba  muzej koji će pokazati svijetu sve bogatstvo koje mi imamo – kazao je fra Vjencislav Janjić. 

Related Post