DRAGALIĆ: Mario Brađašević izabran za predsjednika Općinskog vijeća, a Brankica Franješević za njegovu zamjenicu.

4635 0

DRAGALIĆ, 13. lipnja 2017. – Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dragalić za predsjednika je izabran Mario Brađašević (HSS), a za zamjenicu predsjednika Brankica Franješević (HSS). Izabrani su većinom glasova jer su tri vijećnika HDZ-e bila suzdržana.

O ostalim pitanjima postignuta je suglasnost svih vijećnika.

Konstituirajućom sjednicom na početku je predsjedao je Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave u brodsko-posavskoj županiji, a potom Brankica Franješević do izbora predsjednika Općinskog vijeća.

Vijećnici su primili na znanje izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Dragalić, svečano prisegnuli, a potom pismenu prisegu i potpisali.

Na sjednici je nazočan bio i zamjenik načelnika Igor Šupica.

Članovi Općinskog vijeća sa liste HSS-a su TEODOR KVAKIĆ ( kao zamjena za načelnika Zvonimira Karlika koji je mandat stavio u mirovanje zbog nespojivosti dužnosti koje obavlja), BRANKICA FRANJEŠVIĆ, MARIO BRAĐAŠEVIĆ, NADA NEZIĆ, ŽEČLJKO PETRIČEVIĆ I VJEKOSLAV BARTA, sa liste HDZ-e VESNA PETERLIK, DARKO MARJANOVIĆ (nezavisni vijećnik), ZLATKO DEVEDŽIĆ i ZORAN MAJNARIĆ i sa liste SDP-a RADE BOSANAC.

Related Post