Europski dom Slavonski Brod uspješno završio projekt „Talentima do posla!“

350 0

Slavonski Brod, 2. rujna 2020. -Ovim putem vas želimo obavijestiti o završetku provedbe projekta „Talentima do posla!“, sufinanciranom od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u vrijednosti 1.494.295,60 kuna. Projekt provode tri udruge partneri, udruga Put do uspjeha u Zagrebu (koja je ujedno i nositelj projekta), udruga Europski dom Slavonski brod u Slavonskom Brodu i udruga Providnost u Splitu.Svrha projekta je pružanje podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Grada Zagreba, Brodsko-posavske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

Kroz projekt je ukupno 40 nezaposlenih korisnika prošlo niz edukacija i radionica, te individualnu mentorsku podršku, putem kojih su se osnaživali za veću konkurentnost na tržištu rada i bolju socijalnu uključenost.

Temeljna i polazišna točka programa bila je edukacija otkrivanja svog osobnog potencijala (inovativni alat Edukator ID), kroz koju su korisnici otkrivali svoje talente, sposobnosti, osobnosti, motivatore, preferencije i sl. kako bi na temelju osobnih resursa tražili daljnje usmjerenje za odabir budućeg posla. Nakon upoznavanja osobnog potencijala slijedio je niz edukacija u kojima su korisnici usvajali dodatne vještine i znanja kako bi taj svoj potencijal i ostvarili te kako bi bili spremni napraviti nove iskorake u procesu traženja posla. Kroz edukaciju dizajn karijerekorisnici su otkrivali koji tip posla i poslovnog okruženja im najbolje odgovara, edukacija autentično predstavljanje poslodavcu učila ih je kako napisati dobar životopis, motivacijsko pismo i kako se predstaviti na razgovoru za posao, a kroz edukacije projektni pristup planiranju karijere i kreativni pristup zapošljavanju korisnici su sagledavali proces traženja posla i zapošljavanja iz drugačijih perspektiva kako bi uočili nove prilike za sebe. Niz ostalih radionica te edukacija motivacije i samomotivacije osnaživali su ih na području usvajanja mekih vještina koje su u današnjem svijetu rada od jednake važnosti kao i stručnost i znanje u određenom području, a nisu dio formalnog obrazovanja.

Projekt je svakom korisniku financirao i upis programa obrazovanja odraslih verificiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, za koji se stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu. Verificirani programi obrazovanja uključuju osposobljavanje, prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje ili neki drugi oblik edukacije koji omogućava korisnicima da lakše dođu do željenog posla te postignu veću konkurentnost na tržištu rada.

Projekt je bio namijenjen nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina, a to su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Kroz projekt smo nastojali osnažiti svakog korisnika da je vrijedan i jedinstven, te posjeduje svoj set talenata, osobina i alata kojim može dati doprinos društvu.

Provedba projekta započela je u rujnu 2018.g. kada su okupljeni voditelj i koordinatori projekta za sve tri udruge, koji su i sami prošli sve navedene edukacije te su tako osposobljeni za rad i pružanje podrške korisnicima projekta.

Europski dom Slavonski Brod omogućio je mlađim Brođanima da se uključe u projekt, otkriju svoj potencijal i nakon završenih edukacija i nekog od verificiranih programa obrazovanja postanu konkurentniji na tžištu rada i lakše dođu do zaposlenja.

Zaršni događaj, na kojem su predstavljeni izuzetno uspješni rezultati projekta, održan je u prostoru Europe Direct Informacijskog centra Slavonski Brod 2. 9. 2020. godine.

 

Kao ključne uspjehe projekta bi izdvojili da se veliki broj korisnika tijekom projekta zaposlio, a svaki je korisnik na svoj način pokazao vidljive rezultate u stjecanju profesionalnih kompetencija te u području osobnog razvoja.

S obzirom na trenutno stanje krize uzrokovano pandemijom COVID 19 u kojoj mnogi ostaju obeshrabreni ili bez posla, vjerujemo da je motivirajuće i poželjno pokazati jedan svijetli primjer kao što je ovaj projekt.

Related Post