GOSPODARENJE OTPADOM: Zajedno za čišće i ljepše Okučane

2244 0

Autor Franjo Samardžić

OKUČANI, 30. siječnja 2018. – U Općini Okučani sve je spremno za provedbu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine. Plan je usklađen sa Strategijom i ostalim zakonskim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom i s okvirnom Direktivom EU-a o otpadu. Temelji se na društvu usmjerenom na reciklažu i kao prioritete utvrđuje mjere sprječavanje nastajanja otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i ponovno korištenje.

Polazište za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Okučani su bili pravno-zakonodavni okviri RH i EU, međunarodni ugovori, državni i županijski strateški dokumenti gospodarenja otpadom planski dokumenti gospodarenja otpadom, prostorno-planska dokumentacija i pravni akti lokalne samouprave i projektni zadatak. Plan je izrađen na temelju informacija dobivenih od općinskih službi i poduzeća koja su na području Općine sudionici u gospodarenju otpadom.

Na području Općine Okučani djeluje komunalno poduzeće „Sloboština“ d.o.o., u vlasništvu Općine Okučani, koje vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. Komunalnu djelatnost navedeno poduzeće obavlja na području koje obuhvaća površinu veću od 159 km2 , sa 3.447 stanovnika. Sustav prikupljanja otpada obuhvaća prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, prikupljanje glomaznog otpada i odvojeno prikupljanje otpada.

Na području Općine Okučani uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja otpada koje se provodi putem 16 zelenih otoka. Zeleni otok je uređeno, ograđeno i dostupno mjesto na javnoj površini gdje su smješteni spremnici za selektivno odlaganje otpada. Na području naselja Okučani, kao administrativnog središta općine i naselja s najvećim brojem stanovnika, postavljeni su spremnici za papir, staklo, PET ambalažu, najlon, baterije, lijekove, a uskoro će biti omogućeno odlaganje stiropora i tekstila. Na području ostalih naselja postavljeni su spremnici za najzastupljenije vrste otpada: staklo, papir i PET ambalažu.

Direktor „Sloboštine“ Ivan Golub apelira na građane i na javne ustanove da se pridržavaju uputa za odlaganje i razvrstavanje otpada jer je to, kako naglašava, od iznimnog interesa za sve građane i cijelu zajednicu.

Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. raspolaže komunalnim vozilom za sakupljanje i prijevoz otpada do odlagališta Šagulje-Ivik, a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih posuda i kontejnera. Isti omogućava da se sakupljeni otpad transportira na siguran način do lokacije za trajno deponiranje.

Related Post

Jadranka Kosor u Davoru

Autor - 05/11/2011 0
DAVOR, 5. studenog 2011. – Predsjednica Vlade Jadranka Kosor danas je otvorila radove na izgradnji još jednog vodocrpilišta u Davoru…

OPĆINA DRAGALIĆ

Autor - 22/12/2015 0
DRAGALIĆ, 22. prosinac 2015. – Danas su se u Vatrogasnom domu okupili roditelji s djecom rođenom u ovoj godini na…