IZBORI U DAVORU: Davorci i Orubičani biraju članove Općinskog vijeća sa lista Grupe birača HDZ-a i HSS-a

1329 0

Autor Franjo Samardžić

DAVOR, 25. veljače 2019. – Davorčani i Orubičani će 10. ožujka izaći na birališta i na prijevremenim izborima birati nove članove Općinskog vijeća Općine Davor. Birati će između tri kandidacijske liste: Kandidacijske liste GRUPE GRAĐANA (nositeljica liste je LIDIJA BRLIĆ), Kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), (nositeljica liste je JASNA BUTUMOVIĆ) i Kandidacijske liste Hrvatske seljačke stranke (HSS), (nositelj liste je MARIO OLIĆ).
Podsjetimo. Rješenje o raspuštanju Općinskoga vijeća Općine Davor Vlada RH donijela je na prijedlog Ministarstva uprave koje je prijedlog za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Davor zatražilo na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Prije toga Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji izvijestio je Ministarstvo uprave da Općina Davor nije donijela proračun za 2109. godinu, kao ni odluku o privremenom financiranju.

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DAVOR

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: LIDIJA BRLIĆ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositeljica liste: JASNA BUTUMOVIĆ, prof.
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MARIO OLIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: LIDIJA BRLIĆKandidatkinje/kandidati:
1. LIDIJA BRLIĆ;
2. KRUNOSLAV JAKIRČEVIĆ;
3. MARTINA RIZVIĆ;
4. RENATA GELEMANOVIĆ;
5. LJILJANA OLIĆ;
6. MIHAEL IVANETIĆ;
7. DRAGAN MATOŠEVIĆ;
8. DRAGAN ĆELEPIROVIĆ;
9. MARIN ŠTIVIN;
10. JOSIP GREGORIĆ;
11. NATAŠA MIHIĆ;
12. HELENA CIPRIĆ;
13. DRAGAN MATOŠEVIĆ;

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DAVOR
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositeljica liste: JASNA BUTUMOVIĆ, prof.

Kandidatkinje/kandidati:
1. JASNA BUTUMOVIĆ,
2. ŽELJKO BURAZOVIĆ,
3. MIROSLAV GELEMANOVIĆ;
4. NIKOLA MARJANOVIĆ,
5. BRANKO ŠTIVIČIĆ;
6. ZDENKA GELEMANOVIĆ;
7. SPOMENKA MATOŠEVIĆ
8. FLORIJAN BLAŽEKOVIĆ
9. MARIJA FILIPOVIĆ,
10. SLAVICA KNEŽEVIĆ;
11. ŽELJKICA GALIĆ;
12. MIROSLAV BRLIĆ,
13. SANDRA ZLATANOVIĆ

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DAVOR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MARIO OLIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. MARIO OLIĆ;
2. IVAN ŠTIVIČIĆ;
3. BRANKO GELEMANOVIĆ;
4. TOMISLAV ŠOKIĆ;
5. IVAN MARJANOVIĆ;
6. DRAŽEN LANUSOVIĆ;
7. TOMISLAV FILIPOVIĆ;
8. SOFIJA PIŠONIĆ;
9. ANA BUTUMOVIĆ
10. SILVIJA FURIĆ;
11. VEDRANA BRLIĆ;
12. AMALIJA BURAZOVIĆ;
13. ANA FILIPOVIĆ;

Related Post