LOŠI GOSPODARI – 50 POSTO DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZARASLO U KOROV I ŠIKARU

969 0

SLAVONSKI BROD, 14. srpnja 2011. – Na poziv župana Danijela Marušića održana jučer je održana koordinacija župana , gradonačelnika i načelnika općina. Razgovaralo se o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Ispred Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja nazočni su bili državni tajnik Josip

Kraljičković, ravnatelj Uprave za poljoprivredno zemljište Željko Vincek i načelnik Odjela Ivan Dumić. 

U ime domaćina zamjenik župana Davor Vlaović pozdravio je nazočne, a pročelnik Željko Burazović prezentirao je rezultate provedenih aktivnosti od prethodne koordinacije.

Državni tajnik Kraljičković naglasio je da u Republici Hrvatskoj ima oko 550.000 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od kojeg je 50 posto izvan funkcije što kazuje da ima dovoljno posla da se ono do ulaska Hrvatske u Europsku Uniju stavi u funkciju. Pohvalio je aktivnosti u provedbi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Brodsko-posavske županije jer je od 43.697 hektara temeljem ugovora, jednim od oblika raspolaganja, koristi 44 posto. Još pet jedinica lokalne samouprave nisu provodili javne natječaje pa je izvan funkcije oko 1.800 ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Osvrnuo se i na izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu 16. lipnja. Govorio je o kriterijima i prioritetima kod kandidiranja na natječaje i odabir najpovoljnije ponude, osnivanju i korištenje zajedničkog pašnjaka na području jedinice lokalne samouprave i Agenciji za poljoprivredno zemljište koja bi na jesen trebala početi s radom.

Ravnatelj Uprave Vincek pozvao je gradonačelnike i načelnike općina za dostavom dokumentacije i prijedloge za provedbu dugogodišnjeg zakupa. Ministarstvo je općinama i gradovima dalo suglasnost za provedbu natječaja za 2.400 hektara za zakup i 1.200 hektara za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Sklopljena su i četiri Ugovora između Ministarstva i pravnih osoba za dugogodišnji zakup na području općine Vrpolje ukupne površine 271,9236 hektara.

Za rješavanje problematike ribnjaka na području Općine Bebrina i drugih slučajeva u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem održati će se sastanci sa državnim tajnikom Kraljičkovićem u Ministarstvu u Zagrebu.

Zaključeno je da treba nastaviti s raspisivanjem natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, a u dogovoru s Ministarstvom pravosuđa nastaviti poslove na usklađivanju katastra i zemljišnih knjiga. Jedinice lokalne samouprave na temelju članka 73. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i planiranja proračunskih prihoda trebaju Brodsko-posavskoj županiji dostaviti zaključene ugovore za sve oblike raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.

Related Post