OPĆINA DRAGALIĆ: Realizirane aktivnosti u skladu sa usvojenim programima i proračunom te izvanrednim potrebama

1235 0

Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka 18.

Piše: Zvonimir Karlik,načelnik

Na kraju smo kalendarske i poslovne 2018. godine. Općinska uprava radila je u skladu sa usvojenim programima, donesenim proračunom i ukazanim izvanrednim potrebama. Uz redovite aktivnosti, održavanja tzv. hladnog pogona, održavanje i dograđivanje javnih površina i javnih objekata, gradnje i rekonstrukcije cesta, nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Poljane, financiranje aktivnosti svih udruga i vjerskih zajednica, održavanje groblja, pomoći za novorođenčad, kupovine udžbenika za učenike 1. do 4. razreda osnovne škole, priprema, organizacija i obilježavanja prigodnih datuma bitnih za Općinu, sufinanciranje kupovine udžbenika roditeljima 5. do 8. razreda OŠ, kupovine i podjele poklon paketića u povodu prigodnih blagdana.. . Sve navedeno pripada u redovne programe.
Ove godine smo uspjeli privući dio sredstava iz fondova, temeljem provedenih javnih poziva za sredstva namijenjena razvoju lokalnih zajednica. Kroz nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Poljene prihodovali smo 450.000,00 kuna i tako izgradili dionicu spojnog cjevovoda od naselja Dragalić do naselja Poljene i započeli zapadni krak opskrbnog cjevovoda. Nadam se kako ćemo u 2019. godini ovaj projekt privesti kraju i na taj način omogućiti stanovnicima ovog naselja priključenje na vodoopskrbni sustav pitkom vodom. Nakon završetka navedenog projekta, namjera nam je krenuti u slijedećem proračunskom razdoblju u nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Donji Bogićevci, čime bi projekt vodoopskrbe općine Dragalić u potpunosti bio završen.
Realizirali smo natječaj za Operaciju 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, koji nam je donio gotovo 900.000 kuna sredstava. Kroz provedeni natječaj realizirali smo ovaj projekt na lokaciji naselja Mašić. Cesta je izgrađena i stavljena u funkciju na zadovoljstvo nas iz općinske uprave, vjerujem i samih građana.


Nabavili smo dva kompleta dječjih igrališta, koje namjeravamo postaviti u naselju Mašić na dvije lokacije, te smo za ovu namjenu izdvojili gotovo 55,000,00 kuna. Postavljanje i ograđivanje prostora na kojima će se nalaziti igrališta predviđena su u proljeće 2019. godine.
Sredinom 2018.godine, na temelju izrađene projektne dokumentacije i ishođene dozvole za građenje, kandidirali smo se na raspisani natječaj APPRR-a, Mjeru 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Natječajem za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, u sektoru dječji vrtići. 23.studenog ove godine donesena je Odluka APPRR-a o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom je naš projekt za izgradnju dječjeg vrtića u općini Dragalić, ocijenjen pozitivno. Ovom odlukom procijenjeni iznos potpore je 4.057.683,59 kuna, a utvrđen je sukladno planu nabave koji se nalazi u prilogu 1. iste Odluke i čini njen sastavni dio. Ovaj projekt je izuzetno važan za našu malu zajednicu, otvara nove perspektive prije svega za mlade obitelji, a vjerujem kako smo svi svjesni važnosti realizacije izgradnje vrtića. Vjerujem kako je odluka o rezultatu administrativne kontrole samo jedan od koraka prema konačnom odobrenju sredstava i potpisivanju ugovora sa Agencijom.

U Radnoj zoni Dragalić nastavljene su aktivnosti na izgradnju infrastrukture, te u ovom trenutku imamo završenu pristupnu cestu, izgrađen vodoopskrbni sustav, započetu cestu u radnoj zoni i započetu izgradnju kanalizacijskog sustava radne zone. I nadalje odgovorno stojim iza svake riječi vezane uz ovaj projekt, bez obzira na dinamiku realizacije, kako je ovo projekt svih projekata na našoj općini i kako o njemu ovisi konačni opstanak i prosperitet ovog kraja. I dalje vjerujem u konačni uspjeh ovog gospodarskog projekta. Očekujemo nastavak ulaganja u cestu, kanalizaciju i elektrifikaciju u narednom periodu u ukupnom iznosu nešto većem od 10.000.000,00 kuna.
Naravno da ćemo nastaviti sa izgradnjom komunalnih projekata, kao i uvijek, vodeći računa o fiskalnom kapacitetu Općine i zakonskim regulativama, pokušavajući privući što više sredstava iz fondova i regionalnog proračuna.
Stavili smo na raspolaganje našoj OŠ Dragalić, središnju salu društvenog doma za potrebe održavanja nastave tjelesnog odgoja za naše osnovnoškolce. Aktivnosti na izgradnji dvorane uz OŠ Dragalić namjeravamo nastaviti i u slijedećoj godini. Previše smo sredstava uložili u projektnu dokumentaciju i dozvolu za građenje, pa i za početak izgradnje parkirališnog prostora za potrebe dvorane, a sve u cilju očuvanja dozvole za izgradnju, da bi smo samo tako odustali od izgradnje dvorane. Nadam se pozitivnom stavu i županijskoga Upravnog odjela za prosvjetu, šport i kulturu kao i sveukupne županijske uprave na čelu sa županom Marušićem.
Na kraju, želim vam puno sreće i zdravlja, kako svakom osobno, tako i vašim obiteljima, susjedima, prijateljima i rođacima u slijedećoj Novoj 2019.godini, koja nam dolazi. Borite se sa životnim izazovima, ne budite razočarani ako ne uspijete u svemu što ste naumili, kao što vas molim da ne budete razočarani u ovu općinsku Upravu, jer i mi se trudimo. Ponekad uspijemo više, ponekad manje, ponekad i ne uspijemo, ali tko je taj koji u svemu uspije. Isto tako želim vam reći, budite ponosni na ono u čemu uspijete, veselite se i tuđim uspjesima i budite potpora onima kojima nešto ne pođe za rukom. Budimo i nadalje prijatelji jedni drugima i u uspjehu i u neuspjehu, jer to je jedini put koji nas može dovesti u bolje sutra.
S poštovanjem, Vaš načelnik

Related Post