Općina Rešetari izabrana kao pilot tijelo javne uprave u provedbi i radu EU projekta ministarstva uprave

1047 0

Ukupna vrijednost projekta je 40.524.202,55 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 2. veljače 2018. do 20. svibnja 2022. godine

Snimio Jakša Samardžić

REŠETARI, 15.  lipnja 2020. – Općina Rešetari izabrana je među 15 jedinica lokalne samouprave kao pilot tijelo javne uprave u provedbi i radu EU projekta ministarstva uprave, financiranog EU sredstvima iz Operativnog programa, Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020., prema Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava (kodni broj: UP.04.1.1.06.0003) Ministarstva uprave i partnera Državne škole za javnu upravu.

Članovi Radne skupine i pilot tijela ispred Općine Rešetari su Mia Turkalj mag.oec. – voditeljica računovodstva Općine Rešetari i  Nikolina Sertić bacc.oec. – viša referentica Općine Rešetari.

Opći cilj projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave RH kroz optimatizaciju i standardizaciju poslovnih procesa i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom javne uprave. Aktivnosti provođenja za ostvarivanje toga cilja jesu razviti mehanizam i akte za osiguranje kvalitete kojima će se opseg i kvaliteta usluga koje pruža javna uprava uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika, izgraditi IT sustav za potporu upravljanja sustavom kvalitete u javnoj upravi te razviti kompetencije zaposlenika javne uprave za upravljanje kvalitetom.

Sustav upravljanja kvalitetom (CAF -Common Assessment Framework) je formalizirani sustav koji dokumentira procese, postupke i odgovornost za postizanje politika i ciljeva kvalitete, odnosno ima za cilj poboljšanje i optimizaciju procesa, smanjene troškova, bolje upravljanje ljudskim potencijalima te kontinuirano podizanje učinkovitosti tijela javne uprave na svim razinama.

Za napomenuti je da je ovo drugi zajednički EU projekt provedbe Ministarstva uprave i Općine Rešetari i priznanje na dosadašnjem radu jer smo uspješno odradili Pilot projekt -IPA 2012 Twinning projekt „Jačanje integriteta javnog sektora „ koji se provodio od veljače 2017. godine do lipnja 2018. godine, a provodio se u suradnji s Ministarstvom uprave i Državnom školom za javnu upravu Republike Finske i Francuske.

– Iznimno smo ponosni na ukazanoj časti da sudjelujemo i o ovome projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi” koji bi trebao nadograditi naše znanje i sposobnosti da budemo jača i bolja javna uprava na usluzi svojim građanima – rekao je načelnik općine Rešetari Zlatko Aga.

Related Post