„PROBIJ ZID ŠUTNJE“: OKRUGLI STOL O NASILJU NAD ŽENAMA

2850 0

NOVA GRADIŠKA – Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ jučer je, 5. travnja, u restoranu Slavonski Biser održala okrugli stol na temu nasilja nad ženama u Brodsko-posavskoj županiji. Okrugli stol bio je druga aktivnost provođenja projektne inicijative „Probij zid šutnje“ koju je podržala Zaklade Solidarna, kroz natječaj „Drugotna na sav glas“.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici organizacija civilnog društva – Nikoleta Poljak ispred Volonterskog centra Osijek, Nada Strinavić i Manuela Strinavić ispred Udruge Studio B; predstavnici medija – Momir Divjak ispred NG Buntovnici i Dejan Ivanković ispred Radija Nova Gradiška; Ljiljana Lukačević ispred Opće bolnice Nova Gradiška; Mira Linjaković ispred EETŠ Nova Gradiška i Mirela Brlić Trnka ispred IOŠ Nova Gradiška, te Jasna Bratek ispred Općinskog suda Nova Gradiška. Nažalost, predstavnici Centra za socijalnu skrb te PU Brodsko – posavske, koji su prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, su bili spriječeni.

Rezultate istraživanja predstavila je Nikolina Jureković, autorica istraživanja.

Cilj ovog okruglog stola bio je upoznati relevantne dionike s poražavajućom statistikom nasilja nad ženama u našoj županiji. Rezultati istraživanja govore kako je svaka treća žena bila žrtvom fizičkog nasilja od strane partnera barem jednom. Ako usporedimo ove nalaze s nacionalnim istraživanjem kojeg je Autonomna ženska kuća Zagreb provela 2003. godine, a koje je pokazalo kako je svaka treća žena u RH bila žrtvom nasilja, vidimo da se u ovih 14 godina nismo pomakli po tom pitanju.

Također, 23,59 % ispitanica je bilo žrtvom seksualnog nasilja od strane sadašnjeg partnera, što je gotovo četvrtina žena u BPŽ. Koliko je ovo velik problem, govori i činjenica da je 2014. u Kazneni zakon uvedeno kazneno djelo „silovanja u braku“. Međutim, praksa govori kako žene iz različitih razloga još uvijek ne prepoznaju to kazneno djelo.

Naglasak bi također željeli staviti na činjenicu kako 38 % ispitanica na pitanje da li bi mogle vlastitim prihodima podmiriti svoje temeljne potrebe u slučaju početka potpuno samostalnog života procjenjuje da ne bi (18 % vjerojatno ne i 20 % sigurno ne); dok 74 % ispitanica smatra kako je izrazito važno u našoj zemlji zlostavljanim ženama (i djeci) osigurati sigurno sklonište i zaštitu od nasilnika.

Napominjemo kako se cjelokupni rezultati istraživanja mogu pogledati na našoj Facebook stranici: @UdrugaStudioB.

Smatramo kako su rezultati poražavajući, a govore puno i o društvenom položaju žena u našoj županiji.

Drugi cilj ovog okruglog stola bio je potaknuti javnu raspravu između sudionika kako bi se došlo do preporuka i ideja o ostvarivanju među-sektorske suradnje sa svrhom borbe protiv nasilja nad ženama.

Sudionici su naglasili kako ponekad žena zbog naučenih rodnih uloga sama sebe stavlja na posljednje mjesto, te zbog drugih ostaje u nasilnoj vezi ili braku, a često se tek u situacijama razvoda braka vidi kakav odnos zapravo muž ima prema svojoj supruzi i što je ona godinama trpjela kako bi održala obitelj na okupu.

Ono što je zaključenost jest činjenica da nam za borbu protiv nasilja nad ženama treba sustav koji će raditi na prevenciji nasilja od najranije dobi, kako bi utjecali na stavove o nasilju dok se oni još mogu oblikovati i mijenjati.

Predstavnice škola su naglasile kako kod njih već postoje edukacije o vrstama nasilja i kako uče djecu pravilnim obrascima ponašanja, ali su primijetile kako postoje problemi već u toj dobi. Djecu se ne uči dovoljno poštovanju, samopoštovanju i empatiji. Među mladima je previše agresije, te ih ne uči kako se aktivno zauzeti za sebe. Veliki je problem što mladi često ne prepoznaju nasilje, događa se da mladići kontroliraju svoje djevojke radi ljubomore, ali one to uopće ne smatraju nasiljem. Međutim, u situacijama kada nasilje eskalira, obično su djevojke te koje ispaštaju i moraju se maknuti iz vlastite sredine.

Također, preporuka je kako bi ženama koje se nalaze u nasilnim vezama/brakovima trebalo pružiti pomoć u vidu besplatnog savjetovališta, te programi osnaživanja za žene koje izađu iz nasilnih veza, kako bi im se pomoglo da vrate samopouzdanje i ne uđu ponovno u vezu u kojoj će trpjeti nasilje.

Kako bi se omogućio takav organizirani sustav koji će raditi na prevenciji i sprječavanju nasilja važna je suradnja različitih dionika, te je potrebno potaknuti suradnju javnih ustanova, škola, centara za socijalnu skrb, bolnica, pravosuđa i različitih OCD-a.

Vjerujemo kako će održavanje ove aktivnosti rezultirati većom angažiranošću pripadnika lokalne zajednice, naročito onih iz civilnog i javnog sektora, za bavljenje ovim problemom. Smatramo kako ćemo probijanjem zida šutnje koji postoji u našoj zajednici oko problema nasilja nad ženama postići veći stupanj osviještenosti o važnosti rodne ravnopravnosti u svim sferama, te usvajanje stava o neprihvatljivosti nasilja nad ženama u bilo kojem obliku među cjelokupnom lokalnom.

(Nikolina Jureković, Udruga Studio B)

Related Post