REDOVITI SUSRET GRADONAČELNIKA I NJEGOVE ZAMJENICE S NOVINARIMA

983 0

NOVA GRADIŠKA, 9. rujna 2016. – Redovnu konferenciju za novinare održali su danas gradonačelnik Vinko Grgić i njegova zamjenica Vesna Đapić. Govorili su o brojnim aktivnostima tijekom ljeta,

te aktivnostima koje će se realizirati u narednom periodu.

Ljeto su obilježile aktivnosti iz oblasti društvenih djelatnosti, brojni kulturni i zabavni sadržaji koji su se odvijali u okviru Novogradiškog glazbenog ljeta na pozornici u središtu grada i Ljetnoj pozornici, gdje je u koncertima uživala mlađa populacija. Novim pristupom organiziranja manifestacija i koncerata za manje novca dobiveno je više sadržaja. I dalje će se ulagati u Ljetnu pozornicu jer je ona postala omiljeno okupljalište mladih.

 

Više novca za rad udruga

 

Danas je potpisan sporazum između Grada i novogradiških udruga kojim grad na temelju projekata i programa financira njihov rad. Imajući u vidu značaj koji udruge imaju u ukupnom životu grada, valja istaknuti da su gotovo sve udruge dobile za rad više novca nego lani. I dalje će se ulagati u Ljetnu pozornicu jer je ona postala omiljeno okupljalište mladih.

 

Gradske potpore se redovito isplaćuju


Gradonačelnik je naglasio da Grad uredno isplaćuje novčane pomoći i potpore. Za novorođenčad se roditeljima uplaćuje novac na račun i to za prvo dijete 2.000 kuna, za drugo dijete 3.000 kuna i za treće dijete 5.000 kuna. Redovite su stipendije koje dobiva 30 studenata i 50 učenika. Za sada je 195 umirovljenika primilo novčanu pomoć. Budući da svi umirovljenici ne znaju da mogu dobiti potporu, gradonačelnik je zamolio novinare da ih o tome izvijeste, a umirovljenike da se jave u gradsku službu i podnesu zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć koja za samce iznosi 500 kuna, a za supružnike 1.000 kuna.

 

Sve više djece na ljetovanju


Ove godine Grad je sufinancirao odlazak 30-ero na ljetovanje na Hvar s “Društvom naša djeca”, a naredne godine će se broj djece povećati na 40, po 20 iz svake gradske osnovne škole. U povodu početka nove školske godine gradonačelnik i njegova zamjenica su posjetili prvašiće u gradskim OŠ i područnoj školi Ljupina i obradovali ih malim poklonom dobrodošlice.

 

 

-Izgradnja komunalne infrastrukture zapošljava građevince

 

Nisu izostale ni djelatnosti na unapređenju komunalne infrastrukture koje su zaposlile novogradiške građevince. U toj se djelatnosti, kako je naglasio gradonačelnik Vinko Grgić, zaposlilo 40 ljudi. Nastavljena je izgradnja vodovoda i kanalizacije, grade se nogostupi, parkirališta i dječja igrališta. Na području grada u tijeku je realizacija investicija vrijednih 10 milijuna kuna. Čisti se akumulacija Bačica. Voda je ispuštena i u gradski vodovod dolazi ona sa Strmca pa gradonačelnik upozorava građane na nužnu štednju vode jer je ona iz Davor skuplja.

Danas je potpisan sporazum između Grada i novogradiških udruga kojim grad na temelju projekata i programa financira njihov rad. Imajući u vidu značaj koji udruge imaju u ukupnom životu grada, valja istaknuti da su gotovo sve udruge dobile za rad više novca nego lani. Gradonačelnik kaže kako je puno posla obavljeno, a slijede isto tako za grad važni poslovi.

Radovi se izvode u Psunjskoj, Cvjetnoj, Kožarskoj, Mlinarskoj i u ulici Sv. vida. Njihova vrijednost je oko 2,5 milijuna kuna.

Grade se pješačke staze. Za Ulicu Marije Jurić Zagorke raspisan je natječaj i kreće se s realizacijom tog projekta. Radove je dobila novogradiška tvrtka, a radi se o prvih 60 metara od Frankopanske ulice.Radovi će se naredne godine nastaviti.

U Ulici sv. Roka radovi su vrijedni preko milijun kuna plus PDV . Odabran je izvođač i čeka se da radovi krenu. Radi se o prvih 240 metara u vrijednosti 1,2 milijuna kuna koje je Grad trebao sve platiti. Gradonačelnik naglašava da se u razgovoru s Hrvatskim vodama ukazalo na velik problem koji u toj ulici izazivaju oborinske vode pa su HV preuzele financiranje dijela odvodnje pa će Grad snositi polovicu ukupnog troška pa će se preostali novac od 500.000 kuna moći usmjeriti u neku drugu ulicu

Ide se u nastavak izgradnje nogostupa u Željezničkoj ulici od Ulice Ivana Gorana Kovačića do groblja. Na raspisano natječaj t kandidirale su se tri novogradiške tvrtke. Radovi trebaju biti dovršeni do1. studenog ove godine.

Igralište za male sportove u Prvči je dobilo rasvjetu.

Privode se kraju radovi na uređenju Gradskog muzeja. Trebali bi biti završena do 1. studenog i u njemu u povodu Dana grada biti otvorene dvije izložbe.

 

Građevinska ekipa Eko-konga


-Unutar gradske tvrtke Eko-kong formirana je građevinska ekipa koja će se isključivo baviti rekonstrukcijom pješačkih staza i parkirališta. Ima pet – šest djelatnika i potrebnu mehanizaciju. A u radovima sudjeluju i ljudi koji su zaposleni u javnim radovima. Potpisano je 70 ugovora za javne radove što je do sada naviše. Prošle godine je bilo 50 i to je bilo puno. Na tome se inzistirao kako bi se ljudima osigurala bar minimalna sredstva za život. Napisano smo 5 različitih projekata i svi su prošli.

Krenuli su u rekonstrukciju pješačke staze u Štrosmajertovoj ulici u dužini od 340 metara. Oni će izvesti radove do asfaltiranja, a Eko-kong je raspisao natječaj za asfaltiranje kako bi dobili što povoljniju cijenu. Nakon Štorosmajertove ulice prelazi se na radove na južnom nogostupu u Gajevoj ulici, a potom na nogostupu u Relkovićevoj ulici od Porina prema željezničkom kolodvoru.

Nakon toga ćemo osluškivati volju građana čuti njihove sugestije i odlučiti koja će biti slijedeća ulica. Smatramo da na taj način možemo najviše napraviti, a najjeftinije proći.

Na Urijama ispred zgrada 14, 15 i 16 asfaltirao je parkiralište. Riješen je problem na koji su građani s razlogom upozoravali jer je to parkiralište posljednjih 40 godina ostalo jednako. Urije su godinama bile zapostavljene iako u tom naselju ubiremo najveću komunalnu naknadu.

 

Gradi se najsuvremenije dječje igralište i priprema izgradnja skejt parka

 

Na postojećem dječjem igralištu radimo novo najsuvremenije dječje igralište koje će biti po mojoj mjeri kao arhitekta, a isto tako i po mjeri djece. Ove smo godine stavili nešto veće sredstva u proračun, ali nedovoljna za kvalitetu koju ćemo dobiti. Imamo dogovore sa sponzorima i poduzetnicima koji nam već pomažu i koji su vezani za grad.

Grad će potrošiti 130.000 kuna za dječje igralište, a ostavili smo 15.000 kuna projektnu dokumentaciju za skejt park. Od mladih smo zatražili da pronađu dislociranu lokaciju u gradu koja bi im odgovarala i ne bi smetala građanima. U proračunu za slijedeću godinu ćemo pripremili za skejt park značajna sredstva.

 

Pozitivne reakcije na kulturni i zabavni život

 

Zamjenica gradonačelnika Vesna Đapić je govorila o pozitivnim reakcijama na održano Novogradiško glazbeno ljeto i snimanje emisije „Lijepom našom“ i najavila nove glazbene manifestacije. Nakon snimanja emisije “Lijepom našom” pregovara se s Hankom Paldum, koja je za novogradišku publiku rekla da je izvanredna.

Jesen pred nama je bogata kulturnim događajima. Vidimo to iz programa koje će Grad sufinancirati.m – kazala je Vesna Đapić te istaknula dob ru suradnju s srednjim i osnovnim školam. Posjetili su tri srednje škole. U Proračunu za 2016. godinu izdvojena su sredstva za opremanje laboratorija u Gimnaziji i Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi, dok je Industrijsko obrtnička škola iskazala je potrebu za novim računalima, a 100.000 kuna namijenjeno je za pametne ploče u dvije gradske osnovne škole.

Related Post

GRADSKA PRIZNANAJ 2013.

Autor - 07/01/2014 0
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća upriličenoj u povodu Dana Grada Grb grada uručen je predstavnicima Taekwondo klubu „Vukovi“. Klub je…

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Autor - 15/05/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 15. svibanj 2012. – Nakon što je ministar zdravlja dr. Rajko Oastojić razriješio dr. Zorana Jukića dužnosti ravnatelja…