„STRMAC“ DD U STEČAJU

1802 0

NOVA GRADIŠKA, 9. veljače 2016. – Na desetoj javnoj dražbi nude se u stečajnom postupku na prodaju nekretnine građevinskog poduzeća Strmac Nova Gradiška.

Mehanička radionica i industrijsko dvorište površine 8309 m2, proizvodnja betonskih proizvoda površine 9274 m2 i put u ul.Grgura Ninskog površine 634 m2 zajedno sa infrastrukturom i objektima koji su bez građevinske i uporabne dozvole i bez podnijetih zahtjeva za legalizaciju nude se po cijeni od 6,598.120,00 kuna.

Nekretnine se na desetom ročištu ne mogu prodati ispod 15% utvrđene vrijednosti, odnosno ispod početne cijene od 989.718,00 kuna. Na navedenim nekretninama postoje upisana slijedeća založna prava.

 

Vrijednost nekretnina utvrđena je na temelju elaborata o procijenjenoj vrijednosti sačinjenih od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

 

Nakon što je rješenje postalo pravomoćno, održano je ukupno devet ročišta za javnu dražbu, a obzirom da se niti na devetom ročištu nekretnine nisu mogle prodati, valjalo je odrediti novo ročište uz daljnje sniženje početne cijene za 10% u odnosu na prethodnu dražbu.

Related Post