ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE: Općina Rešetari najbolja u razvrstavanju komunalnog otpada u BPŽ 

227 0

Još jednom smo dokazali da smo jedna od najuspješnijih Općina na području naše županije, imamo impresivne rezultate i nastaviti ćemo u tom toku“ poručio je načelnik općine Zlatko Aga.

REŠETARI  – Prema podacima, u Hrvatskoj je u sklopu javne usluge 2021. godine u svim općinama i gradovima ukupno prikupljeno 1.282.289,29 tona otpada, od čega 992.919,43 tona miješanog komunalnog otpada sakupljenog u sklopu javne usluge. Nadalje, odvojeno je sakupljeno 230.178,38 tona komunalnog otpada, a putem mobilnih reciklažnih dvorišta 8.527,45 tona komunalnog otpada, odnosno 49.998,97 tona putem stacionarnih reciklažnih dvorišta. Lani su odvojeno sakupljene 63.382,14 tona papira, 38.436,74 tona plastike, 12.512,59 tona stakla, 3.494,74 tona metala, 78.602,85 tona glomaznog otpada, 3.680,87 tona tekstila te 65.220,16 tona biootpada. Porast stope odvajanja imala je 241 općina, 45 ih je ostalo na istoj razini, a kod ostalih je smanjenja stopa odvajanja sakupljenog otpada. Četrnaest općina ima stopu odvajanja veću od 50 posto.

Belica sa 80,9 posto, Dekanovec sa 66,9 posto, Domašinec sa 66,2 posto, Strahoninec sa 64,9 posto, Goričan sa 63,4 posto, Podturen sa 62,5 posto i Šenkovec sa 62,1 posto odvojeno sakupljenog otpada sedam je vodećih općina, redom iz Međimurja, slijedi Martijanec iz Varaždinske županije sa 61,6 posto, te na kraju opet dvije međimurske općine – Donja Dubrava i Sveta Marija sa stopom odvajanja od 61,3 posto. Po stanovniku, najbolje stoji Općina Vir koja je odvojila 813 kg otpada po stanovniku, Baška 451,3 kg, Punat 401,5 kg, Belica 332 kg, Malinska Dubašnica 326,7 kg, Omišalj 312,3 kg, Tar-Vabriga 289,8 kg, Funtana 281,4 kg, Dobrinj 277,8 kg i Lopar 274 kg po stanovniku odvojenog sakupljenog otpada.

Sa 40 postotnih bodova rasta, najveći skok u odvajanju sakupljenog otpada u odnosu na 2020. godinu imala je Općina Pokupsko, u Orebiću je rast bio 28,4 p.b., 25,4 p.b. u Radoboju, Lupoglavu 22,6 p.b., Mošćeničkoj Dragi 22,1 p.b., Gračišću 21,3 p.b., 19,3 p.b. u Matuljima, 18,2 u Rešetarima, u Lanišću 17,8 p.b.b i Marčanu 17 postotnih bodova rasta odvajanja sakupljenog otpada na godišnjoj razini. Iako smo se obvezali još do 2020. godine imati stopu od 50 posto, isto nije ispunjeno, a u međuvremenu su granice i pomaknute. Pa sada je plan 55 posto do 2025., 60 posto do 2030.i 65 posto do 2035. recikliranja, odvajanja i pripreme za ponovnu uporabu ukupne mase otpada proizvedenog u kućanstvima i otpada iz drugih izvora.

„Ono što nam je u sljedećem razdoblju u fokusu, uz sanaciju odlagališta, su postrojenja za recikliranje otpada. Tu su i kompostane, pa anaerobna postrojenja, s time da su tu uglavnom privatne tvrtke zainteresirane, dok su općine i gradovi uglavnom za kompostane, tu su i
postrojenja za sortiranje otpada, za što su također zainteresirani općine i gradovi, i bilo bi najbolje da je povezano više njih, onda su tu i postrojenja za obradu građevinskog i glomaznog otpada, gdje je već iskazana inicijativa i privatnog sektora koji opet tu ima svoj interes, ali i nekih lokalnih samouprava. Moramo smanjiti miješani komunalni otpad, gospodarenje otpadom je danas kružno gospodarstvo, otpad više nije izdvojen kao otpad, već sastavni dio kružnog gospodarstva, iz onog što je bilo otpad treba izvući što više sirovina koje ćemo ponovno vratiti u proizvodni proces, a ono što stvarno ne možemo nikako iskoristiti mora biti obrađeno na adekvatan način“ – poručila je načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu gospodarstva Sanja Radović.

„Još jednom smo dokazali da smo jedna od najuspješnijih Općina na području naše županije , imamo impresivne rezultate i nastaviti ćemo u tom toku“ poručio je načelnik općine Zlatko Aga. (Izvor Općina Rešetari)

Related Post