Završena vodoopskrba svih 6 naselja u Općini Dragalić 

689 0

Piše Zvonimir Karlik, načelnik 

 

  Poštovani mještani svih naselja naše Općine, kao što je i uobičajeno na kraju svake poslovne godine, prigodom izdavanja Godišnjaka, osvrnut ću se na proteklo razdoblje. 

Općinska uprava radila je u skladu sa usvojenim programima, donesenim proračunom i ukazanim izvanrednim potrebama. Uz redovite aktivnosti, održavanja tzv. hladnog pogona, održavanje i dograđivanje javnih površina i javnih objekata, financiranje aktivnosti svih udruga, održavanje groblja, pomoći za novorođenče, pomoći roditeljima za nabavku radnih bilježnica i didaktičkog materijala za učenike 1.-8. razreda OŠ, sufinanciranje prijevoza, priprema, organizacija i obilježavanje prigodnih datuma bitnih za općinu i podjele poklon-paketića u povodu prigodnih blagdana…. Sve navedeno pripada u redovne programe.

I ove godine smo uspjeli privući dio sredstava iz fondova, temeljem provedenih javnih poziva za sredstva namijenjena razvoju lokalnih zajednica. 

Završni radovi na izgradnji vodovoda 

Kroz nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Donji Bogićevci uložili smo dodatnih 641.133 kuna za ovu namjenu, izgradili završnu fazu vodoopskrbe ovog naselja i na taj način gotovo u potpunosti dovršili  projekt.  Time smo ostvarili preduvjete za prve kućne priključke za stanovnike Donjih Bogićevaca. Omjer sredstava za ovaj projekt je 375.000 kuna  RH, a  266.133 kuna  naša su izvorna sredstva. Prošle fiskalne godine završili smo izgradnju vodovoda  u naselju Poljane, te tijekom 2022. u navedena dva naselja počela je i realizacija priključenja domaćinstava na javni vodoopskrbni sustav.  Time je  praktično vodoopskrba u svih šest naselja Općine Dragalić u potpunosti završena.

Izgradnja  kanalizacije u Medarima i Mašiću 

Tijekom 2022.godine dovršen je proces dugogodišnje pripreme realizacije velikog projekta u području komunalne infrastrukture, odnosno projekta izgradnje sustava odvodnje fekalnih voda u naseljima Medari i Mašić. Naime u suradnji za javnim isporučiteljem vodnih usluga Vodovodom zapadna Slavonija d.o.o., dovršen je postupak provedbe javnog natječaja za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Mašić i Medari, te je izabran izvođač (izvođači) radova, tako da smo i ovaj izuzetno značajan i važan projekt uspjeli dovesti do početka tehničke realizacije. Uvjeren sam kako se svi možemo složiti da će dovršenjem izgradnje ovog projekta, ova dva naselja, nakon izgrađene vodoopskrbne mreže i izgrađene javne plinske mreže, dobiti jednu novu perspektivu. Vrijednost navedenog projekta u skladu sa natječajnim troškovnikom je nešto više od 20.000.000 kuna  neto.

S radom počeo Dječji vrtić „Žabica“

Kao što sam pisao i u prethodnim „Godišnjacima“, još 2018.godine kandidirali smo se na raspisani natječaj APPRR-a, na „Mjeru 7“ za izgradnju dječjeg vrtića za područje Općine Dragalić. 23.studenog 2018. godine donesena je Odluka APPRR-a  o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom je naš projekt za izgradnju dječjeg vrtića u općini Dragalić, ocijenjen  pozitivno. Ovom Odlukom procijenjeni iznos potpore bio je 4.057.683,59 kuna. Vrtić je izgrađen. Radovi su završeni samim krajem 2020.godine, a u proljeće 2021.godine obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola, dok je nakon podnesenog zahtjeva za izdavanje Rješenja o početku obavljanja djelatnosti, povjerenstvo zaduženo za pregled i utvrđivanja ispunjenih uvjeta, početkom studenog 2021.godine izdalo pozitivno mišljenje i potpisan je dokument koji je omogućio početak rada „Dječjeg vrtića Žabica“ u Dragaliću. 

Kako sam napomenuo i tada, ponovit ću da to smatram još jednim velikim uspjehom. Uspjeli smo izgraditi i privesti svrsi objekt kakvog ova mala zajednica nikada u svojoj povijesti nije imala. Još jednom koristim priliku kako bih se zahvalio svim općinskim vijećnicima, svim suradnicima, svim građanima naše Općine, na potpori, na razumijevanju i strpljenju. Zahvaljujem se Hrvatskoj vladi, njenim institucijama, koje su pokazale razumijevanje za naše potrebe i brigu za naše najmlađe. Bez pomoći resornog Ministarstva i njene Agencije, ovaj projekt ne bi ugledao svjetlo dana. Još jednom, ovako javno, iskazujem svoju zahvalnost, svim institucionalnim akterima; Državi, Ministarstvu, Agenciji, Županiji, Vijeću…hvala svima.

Naš mali veseli vrtić proslavio je svoj prvi rođendan, naime 9.11.2021. je bio prvi radni dan. Naše male „žabice“ navršile su prvi rođendan, prva generacija je prošlog ljeta održala i prvu završnu priredbu na radost mališana, teta, roditelja, baka, djedova i svih građana dobre volje. Vjerujem kako ovaj projekt ima budućnost, jer je  njegova realizacija otvorila nove mogućnosti i izdigla ovu našu malu zajednicu na novu razinu. U kontaktu sa ljudima u drugim sredinama, mogu reći da se to osjeća, čak ću se usuditi reći da nas drugi vide „boljim očima“ od onih kojima sami sebe promatramo. No, razmišljanja sam kako ni to nije loše, dok god to naše viđenje ima za cilj da budemo još bolji.

Tijekom 2022.godine potpisali smo i ugovor sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, na iznos od 112.500 kuna, kao potporu za pokrivanje dijela troška organizacije i rada našeg vrtića za razdoblje do 31.08.2022. Time smo ukupna izdvajanja iz proračuna za funkcioniranje vrtića umanjili za navedeni iznos, odnosno naš udio u financiranju.

 Izgradnja zdravstvene ambulante 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije početkom 2022.godine raspisalo je javni poziv za iskaz interesa prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, te smo 24.veljače poslali našu kandidaturu za Projekt izgradnje zgrade za potrebe općinske ambulante. Povjerenstvo Ministarstva za odabir projekata je 14. travnja 2022.godine  svojim Izvješćem o procjeni i prijedlogu za odabir predložilo ministrici regionalnog razvoja i naš projekt kao jedan od onih koji po njihovom mišljenju u potpunosti udovoljava kriterijima iz natječaja, te je Ministrica Nataša Tramišak, 28.travnja 2022.godine donijela Odluku o odabiru projekata KLASA:973-02/22-01/2; URBROJ:538-09-1-1-1/568-22-9, kojom se našem projektu odobrava iznos od 350.000 kuna  za izgradnju zgrade općinske ambulante. Temeljem te Odluke 4. svibnja 2022.g. sam u ime Općine Dragalić sa minsitricom Tramišak potpisao Ugovor o financiranju Broj:09-F-R-0170/22-12. Priprema natječaja za izgradnju je u završnoj fazi i izgradnja nakon odabira izvođača radova, planirana je za proljeće 2023.godine. Ukupna vrijednost investicije je oko 1.600.000 kuna. Namjeravamo ovaj projekt u sljedećoj godini dovršiti i nakon ishođenja uporabne dozvole učiniti sve da ova institucija u našoj maloj zajednici na dobrobit svih građana naše općine i bude stavljena u funkciju.

Novi projekti: Školsko-sportska dvorana, sanacija i uređenje društvenih sadržaja  

Naravno, nastavit ćemo sa izgradnjom komunalnih projekata, kao i uvijek, vodeći računa o fiskalnom kapacitetu Općine i o zakonskim regulativama, pokušavajući privući što više sredstava iz ministarstava, javnih poduzeća, EU fondova i regionalnog proračuna. Očekuje nas konačno i nastavak realizacije projekta školsko-sportske dvorane uz OŠ Dragalić, uređenje centralnog trga općine u naselju Dragalić, urediti prostor za općinsku upravu, započeti sanacije i izgradnje primjerenih društvenih sadržaja u naseljima Poljane i Donji Bogićevci…Svi ti projekti uz sve one koji su još u idejnim fazama, poput projektiranja kanalizacijskih sustava naselja Gorice, Poljane i Donji Bogićevci, projektiranja objekata za potrebe osiguranja prostora za društveni život u naseljima u kojima nema takvog sadržaja, odnosno u kojima još uvijek stoje ostaci nekadašnjih prostora devastiranih ratnim djelovanjem. Sve to proizlazi iz svakodnevnih potreba svih naših građana, a na nama u Općinskoj upravi je da u skladu sa kapacitetima kojima raspolažemo osiguramo plansku realizaciju svega navedenoga.

Na kraju, nakon ovog kratkog rezimea ovogodišnjih aktivnosti, želim vam puno  sreće i zdravlja, kako svakom osobno, tako i vašim obiteljima, susjedima, prijateljima i rođacima, u sljedećoj novoj 2023.godini. Borite se i dalje sa životnim izazovima, ne budite razočarani ako ne uspijete u svemu što ste naumili, kao što vas  svaki puta zamolim, to ću učiniti i ovaj put – molim vas da vjerujete u ovu općinsku upravu, jer mi se trudimo u skladu sa vlastitim mogućnostima, znanjima i sposobnostima, radimo predano i iskreno. Isto tako želim vam reći, budite ponosni na sve ono što smo do sada zajednički napravili. 

Suradnja i zajedništvo vodit će nas naprijed 

 Zahvaljujem vam na dosadašnjoj potpori sa željom da nas sve skupa posluži zdravlje kako bismo zajednički iznijeli sve ove nabrojane projekte i planove, kako bismo ovu našu malu zajednicu podigli na razinu koju ona i zaslužuje. Samo suradnja i potpora, kako dosadašnjih saziva Općinskog vijeća, tako i aktualnog saziva, uz podršku svih građana naše Općine i doprinos svakog dobronamjernog pojedinca, vodit će nas naprijed putem koji nije, niti je ikada bio, niti će biti jednostavan, lak i brz. Siguran sam da sa zajedništvom uspjeh i dalje neće izostati.

 

S poštovanjem, vaš načelnik

Related Post