ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

1647 0

Nakon toplih jesenskih dana nastupile su nagle promjene vremena praćene kišom, vjetrom, maglom, a u pojedinim gorskim predjelima Republike Hrvatske i snijegom. Također, u idućem razdoblju za očekivati su obilnije

količine snijega i ledene kiše. Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća. Kako bismo ostvarili povoljnije uvjete odvijanja prometa, sve vozače i sudionike u prometu upozoravamo na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08., 48/10., 74/11. i 80/13.).

 

Danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog računanja vremena. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama.

 

Obvezno posjedovanje zimske opreme

Zimski uvjeti na cestu su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Iznimno od ovih odredbi, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

 

Kazne do 15 tisuća kuna za vozila bez zimske opreme

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

 

Autor

Kata Nujić,

glasnogovornica Policijske uprave

Related Post