BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1596 0

Slavonski Brod 8. rujna 2016. – Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci

(listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole na području Brodsko-posavske županije.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 

Upravni odjel za obrazovanje,šport i kulturu

Klasa: 023-01/16-01/555

Urbroj: 2178/1-06-16-1

Slavonski Brod, 07.rujna 2016.

 

Na temelju čl.14. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,broj 20/05) i čl.3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 17/08) Upravni odjel za obrazovanje,šport i kulturu Brodsko-posavske županije, radi provedbe Projekta “S osmijehom u školu 2” u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.” objavljuje slijedeći

 

JAVNI POZIV

 

I.Za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2016.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole na području Brodsko-posavske županije kako slijedi:

–       Osnovna škola”Vladimir Nazor”, Adžamovci – 1 izvršitelj

–       Osnovna škola “Antun Matija Reljković” Bebrina – 2 izvršitelja

–       Osnovna škola “Matija Antun Relković”, Davor – 3 izvršitelja

–       Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci – 1 izvršitelj

–       Osnovna škola Dragalić – 2 izvršitelja

–       Osnovna škola “Vjekoslav Klaić” Garčin – 4 izvršitelja

–       Osnovna škola “August Šenoa” Gundinci – 1 izvršitelj

–       Osnovna škola “Mato Lovrak” Nova Gradiška – 3 izvršitelja

–       Osnovna škola “Ljudevita Gaja” Nova Gradiška– 1 izvršitelj

–       Osnovna škola Okučani – 1 izvršitelj

–       Osnovna škola “Ante Starčević” Rešetari – 1 izvršitelja

–       Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj – 3 izvršitelja

–       Osnovna škola Sikirevci  –  5 izvršitelja

–       Osnovna škola “Josip Kozarac” Slavonski Šamac – 2 izvršitelj

–       Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Staro Petrovo Selo –  5 izvršitelja

–       Osnovna škola “Ivan Filipović” Velika Kopanica – 3 izvršitelj

–       Osnovna škola Markovac Vrbova – 3 izvršitelja

–       Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 2 izvršitelja

–       Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod– 1 izvršitelj

radi provedbe Projekta “S osmijehom u školu2” u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.”(u nastavku teksta:Projekt) – 44 IZVRŠITELJA

 

UVJET:Minimalno završena srednja stručna sprema

 

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-domovnicu (preslika)

-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

-obostrana preslika osobne iskaznice

 

Mjesto rada:Osnovna škola “Vladimir Nazor” Adžamovci, Osnovna škola “Antun Matija Reljković” Bebrina, Osnovna škola “Matija Antun Relković” Davor, Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci, Osnovna škola Dragalić, Osnovna škola “Vjekoslav Klaić” Garčin, Osnovna škola “August Šenoa” Gundinci, Osnovna škola “Mato Lovrak” Nova Gradiška, Osnovna škola “Ljudevita Gaja” Nova Gradiška, Osnovna škola Okučani, Osnovna škola “Ante Starčević” Rešetari, Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj, Osnovna škola Sikirevci, Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Staro Petrovo Selo, Osnovna škola “Josip Kozarac” Slavonski Šamac, Osnovna škola “Ivan Filipović” Velika Kopanica, Osnovna škola Markovac Vrbova, Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.

 

OPIS POSLOVA: Zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

 

RADNO VRIJEME: 16 – 40 sati tjedno

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA:Ugovor o radu

 

II. Ugovor o radu zaključiti će se sa školom u kojoj će biti angažiran pomoćnik u nastavi. Brodsko-posavska županija provest će selekcijski postupak i edukaciju kandidata.Prednost pri odabiru imati će kandidati koji prilože dokaz o pohađanju programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi.

 

III.Prijave se podnose na adresu:Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, s naznakom – Za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi…..” Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod, u roku od sedam (7) dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,Područnog ureda u Slavonskom Brodu,te na oglasnim pločama Ispostava Nova Gradiška i Okučani, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

 

IV.Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,ŠPORT I KULTURU

P. KREŠIMIRA IV br.1

35 000 SLAVONSKI BROD

 

Related Post