Civilna zaštita u Novoj Gradišci

1261 0

NOVA GRADIŠKA 8. veljače 2012. – Obilan snijeg, niske temperature, a u Dalmaciji i orkanska bura donijeli su brojne nedaće, koje su mnoge iznenadile, a da to tako ne bi trebalo biti. Često puta spominjana je Civilna zaštita koja

priprema i osposobljavanje građana za samopomoć i uzajamnu pomoć u katastrofama i većim nesrećama.

 

Iako je početkom agresije na Hrvatsku i u Domovinskom ratu imala značajnu ulogu u organiziranju obrane, Civilna zaštita je zanemarena. Podsjetimo na primjeru Nove Gradiške da u formiranju Narodne zaštite u mjesnim zajednicama sudjeluje Općinski štab Civilne zaštite sve dok je ona bila u njegovoj nadležnosti, da Općinski štab Civilne zaštite izdaje nalog za smanjivanje vodostaja akumulacije «Bačica» na visinu koja eliminira stvaranje opasnog vodenog vala u slučaju rušenja brane, a kao specijaliziranu jedinicu Civilne zaštite mobilizira Vatrogasni vod s ciljem da se obuči u gašenju požara u ratnim uvjetima, koje su hrabri vatrogasci gasili i tijekom topničkih napada na grad. To su samo neke od aktivnosti, koje su, treba to naglasiti, ponajprije proizašle iz procjene ugroženosti stanovništva.

Zanemarena poslije rata, Civilna zaštita se ponovo organizira u jedinicama lokalne samouprave. Služba za civilnu zaštitu djeluje u okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Kako doznajemo od Pave Baričića, pročelnika područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Slavonskom Brodu, od 29 jedinica lokalne samouprave u Brodsko-posavskoj županiji, 28 ima izrađenu procjenu ugroženosti stanovništva od katastrofa i velikih nesreća, a samo 10 ima plan zaštite i spašavanja i postrojbe Civilne zaštite. Grad Nova Gradiška tek osniva postrojbe opće i specijalne namjene.

Related Post

DOBRA VIJEST

Autor - 03/10/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 3. listopad 2014. – Prema provedenim analizama uzoraka vode uzetih u ponedjeljak, 29.9.2014., sa cijelog vodoopskrbnog područja Slavča…