DI „STJEPAN SEKULIĆ“ U STEČAJU

2730 0

NOVA GRADIŠKA, 21. lipnja 2016. – Novi vlasnik Pilane u vlasništvu DI „Stjepan Sekulić“ u stečaju postala je Slatinska banka, koja je kao vjerovnik svoja razlučna prava pretvorila u vlasništvo nad nekretninama i pokretninama

koje u naravi predstavljaju pogon Pilana. Ukupna kupoprodajna cijena za pokretnine i nekretnine je 6.833.198,00 kuna.

 

Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu oslobodio je kupca Slatinsku banku d.d., Slatina plaćanja cijene za vrijednost svog razlučnog prava na nekretnina te je izvršen prijeboj potraživanja. .

Related Post

ATLANTIC GRUPA

Autor - 27/11/2014 0
ZAGREB – Atlantic Grupa je u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvarila 3,8 milijardi kuna prihoda od prodaje što predstavlja…

DOBRA VIJEST

Autor - 02/10/2013 0
U obnovu mljekare i osposobljavanje za proizvodnju mlijeka u tetrapaku i polutvrdih sireva uložiti 30 do 40 milijuna kuna STARO…