KLAS D.D. U STEČAJU

2559 0

NOVA GRADIŠKA, 21. lipnja 2016. – Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu, u stečajnom postupku nad dužnikom KLAS d.d,u stečaju Nova Gradiška, odredio je drugu javnu dražbu za prodaju imovine

stečajnog dužnika koju čine slijedeće nekretnine:

 

1) Građevinska zemljišta upisana u zk.ul. 32 k.o Cernička Šagovina, ukupne površine 11.347m2, označena sa:

 

–   kč.br.   886/6   ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA                             439    m2

–   kč.br.   886/3   ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA                           4125    m2

–   kč.br.   883/2   ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA                            705     m2

–   kč.br.   882     ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA                           5848     m2

–   kč.br.   888/4   PAŠNJAK LUKOVAČA U LUKOVAČA                             230    m2

 

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška. Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti od 273.077,00 kn.

 

 

2) Poljoprivredna zemljišta upisana u zk.ul. 32 k.o Cernička Šagovina, ukupne površine 23.465 m2, označena sa:

 

 

–   kč.br.   843      GRMLJE KRČEVINA U LUKOVAČA                                579    m2

–   kč.br.   842/1   ORANICA KRČEVINA U LUKOVAČA                        17 987    m2

–   kč.br.   842/3    ORANICA KRČEVINA U LUKOVAČA                          4.899   m2

 

 

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška. Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti od 43.025,42 kn.

 

 

3)   Kuća, dvorište i oranica upisane u zk.ul. 331 k.o. Cernička Šagovina, ukupne površine 3795m2,  označene sa:

 

 

–   kč.br.  886/4 KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA                          3532   m2

 

–   kč.br.  886/7 ORANICA LUKOVAČA                                         263   m2

 

Legalitet: objekt je upisan u zemljišnim knjigama, a nije ucrtan u katastarskim kartama. Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Ministarstvo financija Porezne  uprave. Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 136.869,00 kn.

 

 

4)  kuća za odmor  i livada upisane u zk.ul. 331 k.o Cernička Šagovina, ukupne površine 1399m2 (389 čhv), označene sa  kč.br. 964/3.

 

Legalitet: objekt je upisan u zemljišnim knjigama, a nije ucrtan u katastarskim kartama. Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Ministarstvo financija Porezne uprave.  Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 143.402,00 kn.

 

 

5)  Poljoprivredno zemljište ( lisine šuma ) upisano  u zk.ul. 771 k.o Cernik, ukupne površine 538m2, označene sa kč.br. 30.

 

Na nekretnini postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška

 

Vrijednost nekretnine utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 1.068,68  kn.

 

 

6)  Poljoprivredno zemljište ( lisine livada ) upisano u zk.ul. 2370 k.o Cernik, ukupne površine 10955 m2, označeno sa kč.br. 27 u suvlasničkom dijelu ½.

 

 

Na nekretninipostoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška. Vrijednost suvlasničkog udjela nekretnine utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 10.043,54 kn.

 

 

7)  Poljoprivredno zemljište ( lisine livada ) upisano u zk.ul. 2371 k.o Cernik, ukupne površine 7200m2, označeno sa kč.br. 29.

 

Na nekretnini postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška.   Vrijednost nekretnine utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 13.202,00 kn.

 

 

 

8)  Upravna zgrada, radiona, dva skladišta, nadstrešnica, kanal i ekonomsko    dvorište, što u naravi predstavlja farmu, upisano u zk.ul. 830 k.o Štivica, ukupne površine 13292m2, označeno sa kč.br. 2244/3.

 

Na nekretnini postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Slavonija slad d.o.o Nova Gradiška, Bedem bb, na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva nekretnina od 19.9.2006., radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 650.000,00 kn.

 

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 95.133,00 kn.

 

 

9) Oranica u Gredi (u naravi građevinsko zemljište), upisano u zk.ul. 4485 k.o Nova Gradiška, ukupne površine 9468m2, označeno sa kč.br. 2736/2 i kč.br. 2736/4

 

Na nekretnini postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Slavonija slad d.o.o Nova Gradiška, Bedem bb, na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva nekretnina od 19.9.2006., radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 650.000,00 kn.

 

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 503.056,00 kn.

 

 

10) Kuća i dvorište na Bedemu br. 10, sa 379m2, označeno sa kč.br. 2749 i Vrt na Bedemu sa 989m2, označeno sa kč.br. 2750, sve upisane u zk.ul. 109 k.o Nova Gradiška.

 

Na nekretninama postoje založna prava upisana u korist razlučnih vjerovnika RH Ministarstvo financija Porezna uprava i RH Ravnateljstvo robnih zaliha stečeno temeljem zabilježbe ovrhe na nekretninama.

 

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 113.785,00 kn.

 

Ročište za javnu dražbu  određuje se na dan 7.srpnja 2016.u 11,30sati, u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slav.Brodu, Trg pobjede 13/III, sudnica 89/III.

Related Post

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA

Autor - 27/05/2014 0
Realizacijom dvije velike investicije ove godine, Atlantic Grupe u tvornicu za proizvodnju energetskih pločica i tvrtke Klimaoprema u tvornicu za…

IPAK SE MOŽE

Autor - 13/11/2014 0
ZAGREB / NOVA GRADIŠKA, 13. studeni 2014. – Emil Tedeschi, predsjednik uprave ATLANTIC GRUPE, u emisiji Hrvatske televizije Otvoreno pohvalio…

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA

Autor - 27/09/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 26. rujan 2012. – Konferencija povodom završetka projekta tehničke pomoći IPA IIIc ˝Potpora učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih…