DOM ZDRAVLJA „DR. ANDIRJA ŠTAMPAR“ NOVA GRADIŠKA

1066 0

NOVA GRADIŠKA, 27. studeni 2015. – Kao i prethodnih godina i u 2015. godini Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ je ulagao velike napore na zaštiti i unapređenju zdravlja te unapređenju ukupne djelatnosti zdravstvene zaštite.

Rješavani su imovinsko-pravni odnosi, obnavljani objekti zdravstvene zaštite i nabavljana nova oprema.

Kako doznajemo od ravnatelja Marijana Šapine u tijeku su radovi na uređenju prostora za dvije zdravstvene ambulante u upravnoj zgradi u Novoj Gradiški, te radovi na zgradi u Davoru koja će, uz sredstva koja izdvaja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurati bilje uvjete rada, biti energetski učinkovita i znatno smanjiti troškove energije.

Dodajmo da je početkom ove godine u zdravstvenoj ambulanti u Rešetarima s radom počeo drugi tim obiteljske medicine jer je Općina Rešetari u suradnji s Domom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška osigurala uvjete koje je tražio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Obavljeni su radovi na saniranju krovišta i uređeni prostori ambulante Okučanima, a pripremljeni su opremljeni prostori za otvaranje zdravstvenih ambulanti u Vrbju i Cerniku.

Davor

Rešetari

Related Post