IZBORI 2017.: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR VIJEĆNIKA U GRADSKO VIJEĆE

1688 0

NOVA GRADIŠKA – Na lokalnim izborima za Grad Novu Gradišku koji će se održati u nedjelju 21. svibnja prijavljeno je 7 lista. Ukupno 117 kandidata u izbornoj je utrci za 17 vijećničkih mjesta u Gradskom vijeću. Dosta je na listama poznatih imena, ali i novih široj javnosti manje poznatih kandidata. Po prvi puta na izborima u Novoj Gradiški je i lista Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na čelu koje je Dušan Nogić. Kako će glasati Novogradiščani teško je prognozirati. Da li po životnim postignućima i minulom radu kandidata ili, kao što je do sada najčešće bio slučaj „za svoje“.

Postavlja se pitanje koliko će na izbore, ponajprije na sastav Gradskog vijeća utjecati SDSS, koja okuplja Srbe i po prvi puta izlazi na izbore. Njeno biračko tijelo do sada je, bar se tako smatra, glasalo za SDP-e. Budući da nemaju kandidata za gradonačelnika za pretpostaviti je da će njihovi glasovi ići Vinku Grgiću. Međutim, bez obzira koliko njihova lista dobila glasova gotovo je sigurno da bi glasovi Srba mogli utjecati na sastav Gradskog vijeća. Lista SDP-a i Laburista dobiti će manje glasova što se može odraziti na broj vijećnika koji će imati ta koalicija. Naime, broj zastupnika koje neka lista osvaja u izbornoj jedinici određuje se D’Hondtovom metodom po kojoj se u raspodjeli glasova u zastupničke mandate onih lista koje nisu prešle izborni prag prednost daje listi s više glasova. Česte su kritike kako se ovom metodom favoriziraju najveće stranke. U Novogradiškom slučaju to su SDP i HDZ.

Na ovim izborima nema velikih koalicija. Po prvi puta koaliraju HDZ i HSP. Za HDZ-e su pravaški glasovi važni jer ih nije malo. Prema posljednjim redovnim izborima pravaških glasova je bilo oko 10 posto što je značajna politička snaga. Ono što pravaše „krasi“ je razjedinjenost. Kako će pravaši glasati znati će se nakon izbora. Ukoliko izrazito loše prođe lista HSP-AS tada će to značiti da su pravaški glasovi otišli koaliciji HDZ-a i HSP-a.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste Željko Bigović

1. ŽELJKO BIGOVIĆ, ing.;

2. MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ, dipl. oec.;

3. MARIJA KARLOVČAN-SUBIĆ, prof.;

4. DARIO MARENIĆ

5. TIN MIČEVIĆ;

6. ZORICA LALIĆ;

7. ERNESTINA STRAGA-ŠAŠIĆ, struč. spec. admin. Publ

8. HRVOJE GOLUBIĆ, dipl. angl. i hist

9. BORIS LOVRIĆ, dr. med. dent.;

10. SAŠA KESER, mag. kineziol.;

11. DOMAGOJ MARKOVIĆ

12. LOVORKA KOVAČEVIĆ-POLETTO, dipl. uč

13. JASMINKA OREŠKOVIĆ;

14. ZDRAVKO LANG

15. TOMISLAV FILIPOVIĆ

16. MARIJANA PETRIĆ, bacc. med. techn

17. ANTE VUKŠIĆ, prof.

KANDIDACIJSKA LISTA HDZ – HSP
Nositeljica liste . mr. LJILJANA LUKAČEVIĆ, spec. kl.psih.;

1. mr. LJILJANA LUKAČEVIĆ, spec. kl.psih.;

2. ŽELJKO BEŠLIĆ, dipl. ing. šum.;

3. LJILJANA PTAČNIK, prof.;

4. TOMISLAV BEĆIREVIĆ;

5. ANTUN ŠKVORČEVIĆ;

7. DAMIR JAPUNDŽIĆ, dr. med

8. BORIS GRGIĆ, mag. ing. račun.;

9. ŽELJKO KRALJIĆ;

10. MIRJANA VUKOVIĆ;

11. SINIŠA BUKARICA, dipl. ing. šum

12. VALENTINA PETROVIĆ;

13. MARIO PRANJIĆ;

14. KRUNOSLAV GLAVAČ, dipl. ing. stroj.;

15. BRANKO MEDUNIĆ, dipl. soc.radnik; HRVAT

16. DUBRAVKA KOVAČIĆ;

17. KLARA MATOŠEVIĆ;

KANDIDACIJSKA LISTA HSS

Nositelj liste Zoran Jukić

1. ZORAN JUKIĆ;

2. DRAGO CVITIĆ;

3. KREŠIMIR BAKOVIĆ;

4. IRENA KRIZMANIĆ;

5. SUZANA KREJČIK;

6. DRAGAN SOLIĆ;

7. DARIO DOKUZOVIĆ;

8. MARIJAN BRKIĆ;

9. LJILJANA CURIĆ;

10. BILJANA RADOŠ;

11. MILKA BADANJAK;

12. IVANA PERKOVIĆ;

13. JOSIP VUKOVIĆ;

14. MARIO BOŠNJAK;

15. VERA FUNES;

16. JOZO BUNGIĆ;

17. ANTUN ŠPORČIĆ;

KANDIDACIJSKA LISTA HSP AS

Nositelj liste . mr. sc. DAMIR MATOŠEVIĆ, dipl. ing. šum

1. mr. sc. DAMIR MATOŠEVIĆ, dipl. ing. šum.;

2. DEJAN MARJANOVIĆ;

3. DANIJEL ĆORKOVIĆ;

4. BERNARD MATOŠEVIĆ;

5. ANKICA BATORI;

6. IVAN MILAŠINOVIĆ;

7. VIKTOR JEZERČIĆ;

8. ANKICA MILAŠINOVIĆ

9. MARIJA ORŠULIĆ;

10. MARTINA KNEŽEVIĆ;

11. STJEPAN MARJANOVIĆ;

12. VESNA PAVIČIĆ;

13. DARKO PEJAKOVIĆ;

14. IVAN POSAVČEVIĆ;

15. SLAVKO GAGIĆ;

16. ADELA MATOŠEVIĆ

17. IVANKA REŠKOVIĆ;

KANDIDACIJSKA LISTA HDSSB

Nositelj liste: JOSIP MIKŠIĆ

1. JOSIP MIKŠIĆ;

2. ZDRAVKO KONJIĆ;

3. LORA JURIŠIĆ;

4. BERNARD KURJAKOVIĆ;

5. KRUNOSLAV PECARIĆ;

6. ĐURĐICA MILOSAVLJEVIĆ;

7. JOSIP KUŠ;

8. GORAN BAŠIĆ

9. OLGICA HERCEG;

10. ŽELJKO AUGUSTIN; HRVAT

11. DEJAN LEKIĆ;

12. MARIN VLAOVIĆ;

13. MONIKA KULUNDŽIĆ;

14. HRVOJE HORVAT;

15. JASMINKA MATOŠEVIĆ;

16. MARINA KAREŠIN

17. JASNA JAKIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA Samostalna demokratska srpska stranka SDSS

Nositelj liste: DUŠAN NOGIĆ

1. DUŠAN NOGIĆ;

3. RANKA STARIVLAH;

4. RANKO CVIJIĆ;

5. MICA TORBICA;

6. SRETO OSTOJIĆ

7. ALEKSANDRA VASILJEVIĆ;

8. ARSENIJE MARIĆ

9. MILE PIROVIĆ; SRBIN

10. PREDRAG GOJKOVIĆ

11. KARMELA GARČEVIĆ;

12. SRETO PLAVŠIĆ; SRBIN

13. ANKA VLAISAVLJEVIĆ;

14. DUŠAN DRAGELJEVIĆ; SRBIN

15. DRAGINJA BJELOBRADIĆ;

16. GORANKA GOJKOVIĆ ĐURAŠINOVIĆ;

17. VESNA ŽIVKOVIĆ DAKIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA SDP – HRVATSKI LABURISTI

Nositelj liste: VINKO GRGIĆ, dipl. ing. arh.

1. VINKO GRGIĆ, dipl. ing. arh.;

2. VESNA ĐAPIĆ; HRVATICA;

3. MARIJAN RADIĆ;

4. LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ, dr. med.;

5. IGOR BABIĆ, dipl. ing. građ.;

6. FRANJO KIKIĆ, spec. admin. Publ

7. VLATKO GREINER;

8. BORISLAV VIDOŠIĆ; HRVAT

9. JELENA KOVRE, mag. educ. art.;

10. ZORAN GAZIBARIĆ;

11. VLATKA PETERLIK VASILJEVIĆ;

12. LJILJANA ŠOCH;

13. IVAN ADŽIĆ, prof.;

14. JASMINKA VUKOVIĆ;

15. MATEJ ZBORIL;

16. JASMINKA ŽERUK

17. MAGDALENA JURČEVIĆ;

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVA GRADIŠKA

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: ŽELJKO BIGOVIĆ, ing.

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositeljica liste: mr. LJILJANA LUKAČEVIĆ, spec. kl.psih.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: ZORAN JUKIĆ

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Nositelj liste: mr. sc. DAMIR MATOŠEVIĆ, dipl. ing. šum.

5. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB

Nositelj liste: JOSIP MIKŠIĆ

6. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

Nositelj liste: DUŠAN NOGIĆ

7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

Nositelj liste: VINKO GRGIĆ, dipl. ing. arh.

Related Post

POLICIJA UPOZORAVA

Autor - 04/07/2013 0
Najteže prometne nesreće s neželjenim teškim ozljeđivanjem i smrtnim stradavanjem osoba, događaju se uglavnom zbog ljudskih grešaka, odnosno grubog kršenja…