JAVNI UVID: Izlaganje za k.o. Batrina

1696 0

NOVA KAPELA – Nakon uspješno proveden izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere za K.O. Nova Kapela završile su pripremne radnje za KO Batrinu te je Povjerenstvo Državne geodetske uprave i Općinskog suda u Novoj Gradiški započelo s izlaganjem za KO Batrinu.

Izlaganje će se i dalje nastaviti u prostoru Općine Nova Kapela( na prvom katu u Hrvatskom domu),a Općina plaća režijske troškove, opremila je prostor opremom za rad te  financira jednog člana povjerenstva.

Sukladno zakonu, nakon dovršetka nove katastarske izmjere slijedi izlaganje katastarskih podataka dobivenih katastarskom izmjerom i obnova zemljišnih knjiga kojom prigodom će se pozivati stranke kako bi se suglasile sa snimljenim i izmjerenim stanjem svojih nekretnina te sudjelovale u osnivanju zemljišno-knjižnih uložaka tijekom obnove zemljišnih knjiga.

Važno je istaći da će vlasnici u katastarskom izlaganju efikasno i bez troškova rješavati svoja prava na nekretninama (npr. darovanje), a praksa je pokazala da su se mnoge sporne situacije riješile u vrlo kratkom vremenu tako da je ovo jedinstvena prilika za rješavanje svih neriješenih imovinskopravnih odnosa.

Također je povoljna situacija i za mještane koji su u ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada, a to iz razloga što se umjesto obvezne geodetske snimke može priložiti kopija izloženog (novog) katastarskog plana s identifikacijom stare čestice. A oni koji su dobili rješenje o izvedenom stanju da bi isto upisali u zemljišne knjige ne moraju izrađivati i plaćati geodetski elaborat već će iskoristiti podatke iz izlaganje i besplatno upisati ozakonjenje zgrade.

Molimo sve mještane koji nisu platili svoj udio u financiranju katastarske izmjere i izlaganja da iste podmire u suprotnosti neće moći pristupiti izlaganju. (Općina Nova Kapela)

Related Post