KLAS U STEČAJU: Nekretnine procijenjene na 273 tisuće kuna nude se za 54.615 kuna

2713 0

NOVA GRADIŠKA, 25. rujna 2017. – U stečajnom postupku nad dužnikom KLAS d.d. u stečaju Nova Gradiška, Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu odredio je desetu javnu dražbu na kojoj će se prodavati preostala imovina nekada poznate novogradiške prehrambene tvrtke.

Na prodaju se nude slijedeće nekretnine:

1) Građevinska zemljišta upisana u zk.ul. 32 k.o Cernička Šagovina, ukupne površine 11.347m2, označena sa:

– kč.br. 886/6 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 439 m2 – kč.br. 886/3 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 4125 m2 – kč.br. 883/2 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 705 m2

– kč.br. 882 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 5848 m2 – kč.br. 888/4 PAŠNJAK LUKOVAČA U LUKOVAČA 230 m2

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška.

Nekretnine procijenjene u vrijednosti od 273.077,00 kune na ročištu ne mogu prodati ispod 20% procijenjene vrijednosti, odnosno 54.615,40 kuna

2) Poljoprivredna zemljišta upisana u zk.ul. 32 k.o Cernička Šagovina, ukupne

površine 23.465m2, označena sa:

– kč.br. 843 GRMLJE KRČEVINA U LUKOVAČA 579 m2

– kč.br. 842/1 ORANICA KRČEVINA U LUKOVAČA 17 987 m2 – kč.br. 842/3 ORANICA KRČEVINA U LUKOVAČA 4.899 m2

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška.

Nekretnine su procijenjene na vrijednost od 43.025,42 kuna i na ročištu se ne mogu prodati ispod 20% procijenjene vrijednosti, odnosno 8.605,08 kuna.

Ročište za javnu dražbu određuje se na dan 10. listopada 2017. u 12,00 sati, u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slav.Brodu, Trg pobjede 13/III, sudnica 89/III.

Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom, snosi kupac.

Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju samo oni ponuditelji koji najkasnije u roku dva dana prije održavanja ročišta za dražbu, uplate jamčevinu u visini 10% početne vrijednosti, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda Osijeku br. IBAN HR31 2390001-1300000200 poziv na broj HR05 221-60-2011 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.

Related Post