NA JAVNOJ DRAŽBI PORDANA VEĆINA IMOVINE KLASA D.D. U STEČAJU

1119 0

NOVA GRADIŠKA, 24. studeni 2014. – Prodajom pokretne i nepokretne imovine privodi se kraju stečajni postupak nad Prehrambenom industrijom „Klas“ d.d. Nova Gradiška.

Nekada respektabilna tvrtka sa nizom prerađivačkih djelatnosti na koje se oslanjao seljak prodajući svoje proizvode, odlazi tako u novogradišku gospodarsku ropotarnicu.

Na Trgovačkom sudu u Slavonskom brodu 15. srpnja 2015. godine održana je sedma javna dražba za prodaju imovine Klasa d.d. Nova Gradiška u stečaju. Kao ponuditelj pristupila je Slavonija slad d.o.o. Nova Gradiška. Budući je stečajni sudac konstatirao je da su udovoljeni svi uvjeti i da je samo je jedan ponuditelj. Slavonija sladu je dosuđena imovina koja je bila predmet prodaje: građevinsko zemljište tvornice, industrijsko dvorište, silosi, skladišta i industrijsko dvorište, neplodno industrijsko dvorište, poslovna zgrada (prodavaonica) i industrijsko dvorište, mlin sa pripadajućim objektima i pokretnine koje čine strojevi i oprema koji su sastavni dio objekata.

Navedena imovina prodana je za 14.300.000 kuna.

Na istoj dražbi drugom kupcu za 13.400 kuna prodano je zemljište upisano u k.o. Štivica.

Od imovine Klasa nije do sada unovčena Tvornica stočne hrane sa skladištima i industrijsko dvorište, poljoprivredno zemljište upisano u k.o. Nova Gradiška, Cernička Šagovina i Cernik, kuća dvorište i oranica i kuća za odmor i livada u k.o. Cernička Šagovina, farma u k.o. Štivica, kuća i dvorište s vrtom u k.o. Nova Gradiška i ugostiteljski objekt „Fortuna“ na gradskoj tržnici izgrađen na gradskom zemljištu.

Kako navodi stečajni upravitelj Predrag Filajdić, u narednom razdoblju podijeliti će se vjerovnicima, među kojima su i radnici, novac dobiven od prodaje, te oglasiti prodaja preostale pokretne imovine.

Related Post