FORUM ŽENA SDP-a BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

966 0

Sudska praksa još uvijek ne odgovara na pravi način na počinjeno nasilje nad ženama te je nužno ubrzati kažnjavanje nasilnika, ali i spriječiti ponavljanje kaznenih i prekršajnih djela.

 

SLAVONSKI BROD,  24.  studeni  2015. – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježavamo svake godine 25. studenoga. Taj je datum prihvatio UN i od 1999. se obilježava u znak sjećanja na četiri sestre Mirabel, političke aktivistkinje skupine Leptiri, koje je brutalno dao ubiti dominikanski diktator Rafael Trujillo jer su planirale rušenje njegovog režima. Sestre Mirabel danas u Dominikanskoj Republici predstavljaju simbol feminističkog otpora i otpora diktaturi.

Taj datum je i početak kampanje u borbi protiv nasilja nad ženama ali i u obitelji, nad djecom i i borbe za ljudska prava općenito. Kampanja se završava 10.12. na Međunarodni dan ljudskih prava.

Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje razine svijesti i senzibiliziranje javnosti za ovaj važan društveni problem, a taj je datum ujedno i prvi dan 16-dnevnog aktivizma tijekom kojega se nizom manifestacija i kampanja ukazuje na potrebu borbe protiv nasilja, za ljudska prava, dostojanstvo svakog čovjeka, za mir, toleranciju i nediskriminaciju.

Socijaldemokratski forum žena SDPH kroz svoje 20-godišnje djelovanje kontinuirano upozorava na rodnu neravnopravnost i društveni položaj žena, a nasilje je, nažalost, još uvijek jedan od gorućih problema u cijelome svijetu.

Iako smo u Republici Hrvatskoj posljednjih godina značajno uredili zakonodavni okvir za sankcioniranje nasilja nad ženama, sudska praksa još uvijek ne odgovara na pravi način na počinjeno nasilje te je nužno ubrzati kažnjavanje nasilnika, ali i spriječiti ponavljanje kaznenih i prekršajnih djela.

Podaci Europske komisije govore da je svaka šesta žena u Europi žrtva obiteljskog nasilja, dok sedam žena svaki dan umire od posljedica takvog nasilja.

Za prošlu godinu gotovo svi podaci u Republici Hrvatskoj govore o smanjenju počinjenja prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji (uhićenja, zadržavanja, privođenja prekršajnom sucu), no ono što zabrinjava jest broj žrtava s najgorim ishodom, a to je smrt. Dok je u cijeloj 2014. počinjeno 18 kaznenih djela ubojstava među bliskim osobama (13 ubijenih žena), prema podacima Uprave kriminalističke policije, ta je brojka (18 ubojstava) dostignuta već u prvoj polovici ove godine.

Republika Hrvatska je još početkom 2013. potpisala Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, poznatiju kao „Istanbulsku konvenciju“ čiji je glavni cilj zaštititi žene od svih oblika nasilja. Države potpisnice Konvencije moraju biti potpuno posvećene prevenciji i zaštiti te procesuiranju i sankcioniranju nasilja. Iako su žene dominantno žrtve nasilja, Konvencija poziva i na zaštitni okvir za muškarce, djecu i starije osobe koje su bile/i izložene/i nasilju unutar obitelji. Ministarstvo socijalne politike i mladih bilo je nositelj potpisivanja Konvencije te je 2013. po prvi puta uvelo dugoročni, trogodišnji natječaj za financijsku potporu radu skloništa i savjetovališta koje vode organizacije civilnog društva (autonomna ženska skloništa), što je pretpostavka sigurnosti u njihovom financiranju i radu u sljedećem razdoblju, ali i sigurnost za žrtve. Ministarstvo financira i psihosocijalnu podršku za žrtve kako bi se osnažile za život bez nasilja.

Budući da Republika Hrvatska još uvijek nije ratificirala Konvenciju, Socijaldemokratski forum žena SDPH poziva na što bržu ratifikaciju kako bismo i u implementaciji usvojenih propisa učinili korak naprijed i tako ubrzali nužne promjene u cijelom sustavu te pružili podršku i zaštitu od nasilja svim žrtvama – neovisno o spolu, dobi, socio-ekonomskom statusu ili geografskom položaju.

To nije samo naša društvena i politička obveza, već prvenstveno ljudska i civilizacijska.

 

Jozefina Birindžić , predsjednica Foruma žena SDP-a  Brodsko-posavske županije

 

Related Post

SDP PROSLAVIO IZBORNU POBJEDU

Autor - 09/04/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 9. travanj 2016. – Okupili su se danas kod Hotela „Slaven“ novogradiški esdepoevici i simpatizeri SDP-a. Slavila se…

BLAGDANSKI DOMJENAK SDP-a

Autor - 29/12/2012 0
Nakon hajke, u koju su se uključili i neki njegovi članovi, novogradiški SDP-e u lokalne izbore ide jači i odlučniji

FORUM ŽENA SDP-a

Autor - 22/09/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 22. rujan 2014. – Članice novogradiškog Foruma žena SDP-a danas su obilježile Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad…

SDP-eov turnir u stolnom nogometu

Autor - 10/01/2012 0
NOVA GRADIŠKA 9. siječnja  2012. – Gradska organizacija SDP-a Nova Gradiška organizira ovaj mjesec ligu stolnog nogometa. U natjecanju sudjeluju…