NAJSTARIJI HUMORISTIČKI LIST U SLAVONIJI

1813 0

Prvi humoristički list u Slavoniji Novogradiško blebetalo pojavio se 1895. u Novoj Gradiški zaslugom HPD Graničar i tiskare Mavre Bauera. Njegovi sljednici bili su – Blebetalo, Veseli brat, Komarac i Aprilska trava.

 

U spomenici Hrvatskog pjevačkog društva Graničar znameniti novogradiški liječnik dr. Maksimilijan Benković je zapisao: U proljeće 1895. stradala je Ljubljana uslijed potresa. Diljem Hrvatske počelo se sakupljati za postradale. To je učinilo i HPD Graničar priredivši koncert 9. lipnja 1895. u vrtu Stare pivare u Novoj Gradiški…Tim je povodom izišao i jedan broj šaljivog lista Novogradiško blebetalo kojega urediše Ivan Zatluka, domaći kapelani Stjepan Zagorac i Antun Jagar, zatim učitelj Josip Lovrić i sudac Dragutin Štulhofer. U listu se na jedan vrlo duhovit način izrugivalo domaćim manama i društvenim nedostatcima. U obilju tekstova u stihu i prozi dominiraju društveni problemi (politički i komunalni), a ima i duhovitih natječaja, zahvala, ženidbenih ponuda i drugih ukrasa varoši. Sačuvana su samo tri broja ovoga lista.

 

Slično je i s drugim šaljivim listom Blebetalo koji se pojavio 1900. godine. Izdavač je Novogradiška hrvatska omladina, udruga đaka i studenata. Izlazio je povremeno, a tiskan je u Bauerovoj tiskari na četiri stranice velikog formata. Sačuvan je broj 4, godište treće, od 10. kolovoza 1902. Do kada je izlazio, nije poznato..

 

I treći humoristički list Veseli brat, čiji se nulti broj pojavio 25. prosinca 1913., bio je list ili trač, za pouku, gnjavažu i duševnu masažu, a izlazio je u ½ 9 na večer prigodice i na Staro leto, te je dijeljen džabe za članove HPD Graničar i goste po njima sa strane dovedene. U njemu su zanimljive društvene vijesti, političke (ne) prilike i varoške priče i pričice. Iako se u listu ne navode imena, saznajemo iz privatnih dnevnika ing. Vilka Vidmara, da je on, šumarnik i odbornik HPD Graničara, inicijator tiskanja lista i autor većine tekstova. Osim njegovog imena nije tiskana ni većina tekstova, koji su cenzurirani. Ostavljeni su samo naslovi tekstova i u svakom praznom prostoru ispod naslova napomena – Zaplijenjeno (Sigurnost, predizborno razmatranje; Iznenadjenje, poslijeizborno razmatranje; Društvene vijesti –Hrvatska čitaonica, Vatrogasno društvo, Hrvatski sokol, Oproštajno veče sa 1913., Žepna kriza… Čini se da je tiskan samo taj broj ovako masakriranog lista.

 

Desetak godina kasnije pojavio se u gradu još jedan humoristički list Komarac. Prema sačuvanom primjerku br. 3 od 2. rujna 1923. u njemu su, na osam stranica manjeg formata, svi sadržaji (i ilustracije) pisani rukom! Potom su, vjerojatno, kopirani pomoću indigo papira. Obzirom da nisu navedena imena urednika i izdavača, može se pretpostaviti, temeljem rukopisa i načina tiskanja, da su ga stvarali novogradiški gimnazijalci i studenti. Aktuelne političke (ne) prilike, razne afere i domaći nedostaci najčešće su bili izloženi ubodu Komarca. Ne zna se koliko je brojeva Komarca objavljeno.

 

Humoristički list Aprilska trava pojavio se 1. lipnja 1939. u Gimnaziji. Na šapirografiranim stranicam objavljivane su duhovite zgode i nezgode učenika i profesora ove škole. Izašlo je samo nekoliko brojeva.

 

Prvi novogradiški list Novogradiško blebetalo obnovljen je 1997. i od tada izlazi redovito svake godine, uz pokladne svečanosti u gradu. Izdavač je Turistička zajednica Nova

Related Post

CRNI DANI STRAHA I NEMIRA

Autor - 22/10/2012 0
Za1.svjetskog rata austrougarski pukovi imali su bataljune za popunu i obuku (kaderbataljune) u koje su se morali javljati ranjenici, rekonvalescenti,…

(NE)POZNATI ZAVIČAJNICI

Autor - 05/12/2012 0
Prvog prosinca 1905. rodio se u Štivici sportski djelatnik Emil Vukotić. Bio je profesor tjelesnog odgoja i sokolski djelatnik, te…

ZA GRADIŠKU OPET NOVU

Autor - 13/01/2014 0
Jedanaestog siječnja 1992. u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održana je kulturna manifestacija Za Gradišku opet novu uz sudjelovanje…