NAPOKON: Ulice braće Radića dobila asfaltni kolnik

1308 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 20. veljače 2020. – Sadašnja gradska vlast stavila je prometnu infrastrukturu među prioritete koje treba rješavati kako bi se povećala sigurnost u prometu i njegova protočnost, a smanjio broj prometnih nesreća. Svjedoci smo izgradnje kružnih tokova i prošle godine postavljanja semafora kod FINE.
Nova Gradiška je, međutim, grad koji još uvijek ima neasfaltiranih ulica, ali i ulica koje treba modernizirati, izgraditi nove kolnike, biciklističke i pješačke staze.
Početkom ove godine počeli su radovi na modernizaciji Domčeve ulice, a ovih su dana, nakon postavljanja asfalta, privedeni kraju radovi na uređenju Ulice braće Radić.
U ovoj godini u planu je modernizacija Mažuranićeve ulice, u koju su, uz kolnik, uključeni zatrpavanje jaraka, izgradnja biciklističke staze i postavljanje nove javne rasvjete. Dodajmo da se projektira i kružni rok kod Pauna na raskrižje Gajeve, Kraljevićeve i Kožarske ulice, koja je također planirana za modernizaciju. U planu za ovu godinu je i postavljanje semafora kod TANG-a.

 

Related Post