NOVAGRA PRENOSI IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA

1622 0

Piše: Željko Kočijašević, načelnik

 

Unatoč krizi u državi i svemu na što se ona odražava, Staro Petrovo Selo je u 2015. godini veliko gradilište. Cijelu 2015. godinu obilježila je izgradnja kanalizacijskog sustava, ali i problemi s izgradnjom vodoopskrbnog sustava. Vrijednost projekata je oko 5 milijuna kuna za aglomeraciju Okučani – Staro Petrovo Selo koja treba biti završena do kraja 2016. godine. Nažalost, tvrtka Vodovod Davor – Nova Gradiška došla je u probleme i projekt se ne realizira kako je planirano.

U 2015. godini sam se zajedno s suradnicima, bavio svim sferama života, od gospodarstva do prosvjete do socijalne skrbi, kulture i sporta. Provedene su brojne aktivnosti i želim istaknuti da život na području općine Staro Petrovo Selo funkcionira na uobičajen način.

Ono s čime sam osobno nezadovoljan je rad Agencije za poljoprivredno zemljište jer tu nije napravljeno gotovo ništa za razliku od vremena kad smo mi u Općini obavljali taj posao i provodili natječaje. Tijekom sljedeće godine izlaze ugovori za oko 2000 hektara pa je nastala nesigurnost kod naših poljoprivrednika koji su imali ugovore na pet godina. Postavlja se stoga pitanje što će sutra biti s tim OPG-ima jer se radi o ljudima koji obrađuju stotinjak i više hektara.

KANALIZACIJA –  Završava se  sustav vodoodvodnje općine Staro Petrovo Selo. Projekt je vrijedan preko 5,5 milijuna kuna, a financiraju ga sa 90 posto Hrvatske  vode i sa 10  posto Općina Staro Petrovo Selo.  Oko 800 stanovnika bi trebalo dobiti kanalizaciju  na području općine i to ne samo kolektor  već i biopročistač koji je  pilotprojekt za Hrvatsku. Unatoč skepticima, lošem projektu i   njegovim nedostatcima,  taj značajan projekt je  priveden kraju.   Kanalizacijski sustav  se gradi preko tvrtke Slavča Nova Gradiška.  Koncem rujna potpisan je ugovor s tvrtkom iz Slovenije, koja je dobila posao  na javnom nadmetanju za projektiranje 40 kilometara kanalizacijske mreže. Posao treba završiti do lipnja 2016. godine. To je projekt koji se  veže za EU fondove iz kojih će se   namiriti   97 posto troška, dok će  lokalne samouprava  namiriti preostalih 3 posto.

VODOVOD – Veći problem koji smo imali u 2015. godini je izgradnja  vodoopskrbnog sustava koji gradimo preko tvrtke Vodovod Davor – Nova Gradiška. Problemi s poslovanjem te tvrtke i neplaćanje kredita Svjetskoj banci i izmirivanje obveza prema Hrvatskim vodama  primorale su Hrvatske vode da stopiraju isplatu sredstava preko tvrtke Vodovod Davor – Nova Gradiška.

U nemilost su pali izvođači radova  zbog čerga nije dovršen projekt izgradnje opskrbnih cjevovoda Godinjak – Staro Petrovo Selo – Oštri Vrh u vrijednosti od 8 milijuna kuna.  Realizirano je  samo 4,5 milijuna kuna. Nije ni započet ugovoreni projekt Štivica – Komarnica – Magić Mala u vrijednosti 3,3 milijuna kuna.

Kada je potpisan ugovor, nismo sumnjali u realizaciju, a sada se nadam da ti projekti neće propasti i da će biti dovršeni. Očekujem da će se naći rješenje formiranjem nove tvrtke Vodovod zapadna Slavonija, odnosno  ujedinjavanjem tvrtki Vodovod Davor – Nova Gradiška i Slavča Nova Gradiška. Nažalost, osnivanje te tvrtke ide jako sporo.

Ove godine se ipak dovršavaju projekti za naselja koja nisu  bila obuhvaćena  dosadašnjim projektima vodoopskrbe  i za koje nije dobivena građevinska dozvola, a to su naselja Tisovac i Blažević Dol.

ZAŠTITA OKOLIŠA I  ENERGETSKA UČINKOVITOST  – Tijekom 2014. godine smo započeli s provođenjem natječaja  za energetsku obnovu 15 obiteljskih kuća od strane Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša  u vrijednosti od više od milijun kuna. Prošle smo godine odabrali 12 stambenih objekata, a preostale 3  u 2015. godini. Realizacija je gotova i vlasnicima su novci isplaćeni. Dobili su maksimalno 60.000 kuna po objektu što je svojevrstan apsurd.  Na natječaju koji je provodila Općina 2014. i 2015. godine sufinanciranje je bilo  sa 82,5 posto, a natječaj koji je provodio Fond tijekom 2015. godine sufinanciranje je bilo 40 posto. O čemu se radi? Općina  Staro Petrovo Selo je u prvoj skupini nerazvijenih općina,  što je  Fond predvidio i odluke donosio po starom ustroju područja posebne državne skrbi.

SANACIJA KOMUNALNOG OTPADA ŠTIVICA – Sanacija komunalnog otpada Štivica također se provodi s Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Kada smo  od Fonda dobili pismenu suglasnost proveli smo postupak  i odabrali izvođača tako da je  jesenas  mogao početi  taj velik posao i  sanacija tog odlagališta.

CESTOGRADNJA – U suradnji s Županijskom upravom za ceste ove je  godine  novim slojem asfalta presvučena cesta kroz cijelo naselje  Oštri Vrh. ŽUC je ishodio lokacijsku dozvolu za adaptaciju i rekonstrukciju ceste Godinjak – Gornji Crnogovci – Donji Crnogovci -Laze. To je najgora cesta na području Općine Staro Petrovo Selo i bilo ju je nužno  modernizirati.

Ove je godine  obavljen velik posao na popravku poljskih putova i izgradnji otresišta   u što je potrošeno  preko 500.000 kuna.

DRUŠTVENO-KORISNI RAD –     Moram napomenuti da smo tijekom 2015. godine, što je veoma značajno zbog  velikog  broja ljudi  koji obuhvaćen,  nastavili s  društveno-korisnim radom  socijalno ugroženih obitelji s područja naše općine  koja imaju stalna primanja. Moram istaknuti činjenicu da je tijekom 2014. godine bilo 156 obitelji, uključeno u društveno-korisni rad, a da je sada taj broj pao ispod 90.   Ostali su ljudi odustali jer ne  žele radit 5 dana u Općini da bi ostvarivali novčanu pomoć.

Na određeno vrijeme  u Općini  je zaposleno  25 ljudi kroz Program javnih radova  „Pomoć u kući starijim osobama“ kojim je obuhvaćeno 100 korisnika.

Na stručnom osposobljavanju u općinskoj upravi imamo  troje mladih ljudi.

Zajedno s općinama Rešetari, Vrbje  i Nova Kapela zaposlili smo komunalnog redara  koji obavlja poslove   komunalnog  redarstva  u te četiri općine.

POVRAT POREZA – Imali smo problema s povratom poreza građanima, što je za građane bilo dobro, međutim za Općinu nije. Apsurd je što su tijekom 2014. godine novci u proračun dolazili po starim pravilima.  Dobivali smo oko 52 posto prihoda od poreza na dohodak, a zakonskim izmjenama moramo vratiti 82 posto.  Time je povećan  povrat poreza za oko 40 posto. To nam je bio velik problem. Iako je korigiran,  prihod poreza na dohodak jer smo u prvoj skupini pa dobijemo 82 posto poreza,  nakon poravnanja mislim da ćemo ipak biti u minusu.

POTPORE DRUŠTVIMA I UDRUGAMA – I u 2015. godini smo redovito davali potpore društvima i udrugama. Sufinanciranje  dobrovoljnih vatrogasnih društava  je  zakonska obveza  i cijeli sustav  vatrogastva  dobro funkcionira. Imamo oko 40 udruga  za koje smo dva puta početkom godine organizirali edukativne skupove  vezane za novu zakonsku regulativu i  rad udruga. Omogućili smo im da dobiju informaciju  kako i na koji način se mora raditi. Uz ostale   imamo desetak sportskih društava, 8 vatrogasnih društva, udruge vinogradara voćara i kulinara i udruga iz Domovinskog rata. Svi su zastupljeni u općinskom  proračunu.

U okviru programa suradnje s vjerskim zajednicama dali smo potporu  u obnovi kapelice u Lazama i u organiziranju dvije mlade mise.

Related Post