OSNIVA SE UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJUE PRAVA PACIJENATA

758 0

NOVA GRADIŠKA. 22. listopada 2010. – Pod motom Europskog dana prava pacijenata „Prava pacijenata nemaju granica“ 3. studenog osnovat će se Udruga za zaštitu i promicanje prava pacijenata Nova Gradiška. Kako doznajemo od Miroslava Šokića, pokretača inicijative za osnivanje ove udruge, osnivačka skupština će se održati u prostorijama Centra za socijalni rad Nova Gradiška sa početkom u 18 sati. Da ima velikog interesa za osnivanje ove udruge pokazuje u dvadesetak građana koji su podržali inicijativu, a među njima je i zamjenica gradonačelnika dr. Ljepša Rakas-Vujčić i dr. Dalibro Marić.

 

Cilj udruge je poboljšati kvalitetu zdravstvene usluge, otkloniti nedoumice i dati građanima naputke kome se mogu obratiti u slučaju potrebe (udruge, ministarstva, povjerenstva, odvjetnici, sindikati…), ali i kako riješiti neke osnovne nedoumice glede prava pacijenata. Problem razumijevanja smisla i sadržaja prva pacijenata u Hrvatskoj nije razriješen samim donošenjem Zakona, već on zadire u prepoznavanje ljudskih prava općenito te je izravno povezan s društvenim odnosima, civilizacijskim dosezima i kulturološkim nasljeđem.

 

Krajnji cilj je upoznati s najčešćim pitanjima i legalnim putovima za ostvarenje prava na pritužbu te ostvarenje zaštite prava pacijenata, one koji su s krajnjim korisnicima u izravnom kontaktu: udruge bolesnika, povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te same korisnike educirati o osnovnim pravima pacijenata.

Miroslav Šokić poziva sve zainteresirane građane za ovu problematiku da dođu na osnivačku skupštinu i uključe se u rad udruge.  

Related Post

UDRUGA VOLONTERA

Autor - 04/07/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 4. srpanj 2013. – Udruga volontera grada Nova Gradiška zapažena je po brojnim humanim i edukativnim aktivnostima. Nakon…

UDRUGA “POZITIVA”

Autor - 06/05/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 6. svibnja 2014. -U suradnji s Brodsko-posavskom županijom i uz potporu iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske…

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH

Autor - 30/01/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 30. siječanj 2013. – Kao treću aktivnost projekta ”Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju”, podržanog od strane Britanske…