PREDSTAVLJEN PROJEKT NAVODNJAVANJA ORUBICA

1656 0

SLAVONSKI BROD, 15. studenoga 2012. –  Predstavljen je Glavnoi projekta sustava navodnjavanja Orubica, kojega je izradio Institut IGH d.d. iz Zagreba, predstavio voditelj NAPNAV-a Marinko Galiot. Uz domaćine, župana Danijela

Marušića i pročelnika Željka Burazovića, na prezentaciji su sudjelovali glavni projektant Bariša Matković i predstavnik Ministarstva poljoprivrede Uprave vodnog gospodarstva Miro Macan.

 

Područje predviđeno za navodnjavanje obuhvaća 246 ha poljoprivrednog tla klase P – 1 i 80 ha poljoprivrednog tla klase P – 2. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za navodnjavanje na području Orubice iznosi 326 ha. Planirani sustav za navodnjavanje Orubica obuhvaća građevine za navodnjavanje: crpne stanice, taložnik, bazen za zahvaćenu, pročišćenu vodu, distribucijske cjevovode i objekte na cjevovodima sa troškovima u sveukupnom iznosu od 22,4 milijuna kuna.

 

Vlada RH u sedmogodišnjem razdoblju 2014. – 2020. godine planira izvođenje 50 projekata, a među njima je i SN Orubica, za navodnjavanje 50.000 ha vrijednosti 3,3 milijarde kuna, koji će biti sufinancirani sredstvima iz državnog proračuna i EU fondova.

 

Nominaciju projekata obavljati će Hrvatske vode putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon ishođenja dozvole za pravo građenja, izvođač radova IGH d.d. izraditi će Izvedbeni projekt te sastaviti tender dokumentaciju za provođenje postupka javne nabave za izgradnju sustava navodnjavanja Orubica. Predmetna projektna rješenje sa studijom provedivosti tijekom 2013. godine prezentirati će se krajnjim korisnicima u Orubici. Proizvođači povrća organizirani su preko krovne županijske udruge Cluster “Posavina povrće”.

 

Na sastanku je razmatran budući sustav navodnjavanja iz melioracijskog kanala “Biđ – Bosut”, u dužini 14 km na 4.057 ha, koji se nalazi na trasi višenamjenskog kanala Dunav – Sava. Za navedeni sustav navodnjavanja izrađen je Idejni projekt, a isti obuhvaća istočno područje Brodsko-posavske županije, općine Sikirevci i Gundinci te dio susjedne Vukovarsko-srijemske županije u općini Babina Greda. Za središnji dio Županije predložena je izrada projektne dokumentacije sustava navodnjavanja “Novi ribnjak”, koji obuhvaća područje općina Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina.

Related Post