PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA: Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture obilježila 2019. godinu u Općini Dragalić

1035 0

Piše: Zvonimir Karlik, načlenik

Poštovani mještani svih naselja naše Općine, kao što je i uobičajeno na kraju svake poslovne godine, prigodom izdavanja Novogradiškog godišnjaka, osvrnuti ću se s nekoliko riječi na proteklo razdoblje.
Općinska uprava radila je u skladu sa usvojenim PROGRAMIMA i PRORAČUNOM, te ukazanim izvanrednim potrebama. Uz redovite aktivnosti, održavanja tzv. radnog pogona, održavanje i dograđivanje javnih površina, poljskih putova i javnih objekata, financiranje aktivnosti svih udruga, održavanje groblja, pomoći za novorođenče, pomoći roditeljima za nabavku radnih bilježnica i didaktičkog materijala za učenike 1. – 8. razreda OŠ, priprema, organiziranja i obilježavanja prigodnih datuma bitnih za Općinu, podjele poklon-paketića u povodu prigodnih blagdana i ostalog, i ove smo godine, temeljem javnih poziva za sredstva namijenjena razvoju lokalnih zajednica, uspjeli povući dio sredstava iz fondova.
Tako smo, zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU i raspisanom javnom pozivu kroz „Program održivog razvoja lokalne zajednice“ kandidirali nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Poljane i uspjeli prihodovati 150.000,00 kuna i uz naša izvorna sredstva, za ukupno 250.000,00 kuna izgradili dionicu 5.faze vodoopskrbe naselja Poljane. Nastavkom izgradnje cjevovoda od istočne strane naselja premostili smo tri kanala i na taj način se primakli završetku izgradnje opskrbnog cjevovoda. Planiramo ga tijekom prvog dijela 2020. godine u potpunosti dovršiti, te će se na taj način ostvariti preduvjet za prve kućne priključke.
Nadalje, zahvaljujući Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i raspisanom javnom pozivu za iskaz interesa na natječaju za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda, uspjeli smo ishoditi 381.000,00 kuna i uz naša vlastita sredstva nastaviti s 2. fazom izgradnje vodoopskrbe naselja Donji Bogićevci. Ukupno smo uložili 550.000,00 kuna, čime smo se još bliže približili završetku ukupnog projekta vodoopskrbe ovog naselja, a time i cijele općine.
Ogradili smo buduće dječje igralište u naselju Mašić. Ove godine su isporučeni rekviziti i na proljeće sljedeće godine najmlađi u ovom naselju će imati dovršeno novo dječje igralište.
Sredinom 2018.godine, na temelju izrađene projektne dokumentacije i ishođene dozvole za građenje, kandidirali smo se na raspisani natječaj APPRR-a, Mjeru 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Natječajem za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, u sektoru dječji vrtići. 23.studenog 2018. godine donesena je Odluka APPRR-a o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom je naš projekt za izgradnju dječjeg vrtića u Općini Dragalić, ocijenjen pozitivno. Ovom Odlukom procijenjeni iznos potpore je 4.057.683,59 kuna, a utvrđen je sukladno Planu nabave koji se nalazi u prilogu 1. iste Odluke i čini njen sastavni dio. Ovaj projekt je izuzetno važan za našu malu zajednicu, otvara nove perspektive prije svega za mlade obitelji. Vjerujem da smo svi svjesni važnosti realizacije izgradnje vrtića. Ove, 2019.g. proveli smo javni natječaj i izabran je izvođač radova. Krajem kolovoza započela je gradnja ovog objekta i do kraja godine uspjeli smo objekt “staviti pod krov” i planiramo ga zatvoriti stolarijom. Nastavak unutarnjih radova slijedi u prvom dijelu 2020.godine, a planirani završetak gradnje vrtića je do kraja mjeseca travnja.
Krajem prošle godine zamijenili smo dio rasvjetnih tijela na samostojećoj javnoj rasvjeti u naselju Dragalić, a u svrhu ispitivanja financijskog efekta uštede u potrošnji električne energije. Kako je efekt zadovoljavajući, nastavili smo krajem ove godine sa daljnjim zamjenama u naseljima Dragalić i Gorice, te smo u ovoj godini investirali za ovu namjenu dodatnih 250.000,00 kuna.
U naselju Gorice dovršena je izgradnja čardaka uz područje zaštićenog prirodnog krajobraza “Pašnjak Iva” i započeli s gradnjom nove mrtvačnice, za koju je u 2019. godini planirano utrošiti 250.000,00 kuna. Nastavak radova na mrtvačnici i njeno završavanje slijedi u sljedećem proračunskom razdoblju. Uz ovaj, i projekte koje smo već završili, ovo naselje ima izgrađenu i funkcionalnu vodovodnu mrežu, rekonstruiran društveni dom, izgrađeno dječje igralište. Nakon ovog projekta možemo reći kako smo u ovom naselju sve važnije infrastrukturne zahvate dovršili.
Naravno, da ćemo nastaviti sa izgradnjom komunalnih projekata, kao i uvijek, vodeći računa o fiskalnom kapacitetu Općine i zakonskim regulativama, pokušavajući privući što više sredstava iz fondova i regionalnog proračuna.
Po prvi puta ove godine započeli smo novu kulturnu manifestaciju. Uz tri već tradicionalne, koje organizira naš KUD, bili smo sudionici “Noći kazališta”, 11. po redu u RH, ali prve u našoj općini. Manifestacija je doživjela veliki odaziv mještana iz naših naselja, a prikazane su dvije predstave, prva u izvedbi profesionalnih glumaca, članova „Dječjeg kazališta Dubrava“, a druga u izvedbi Udruge “Sve lipo” iz Srednjeg Lipovca. Tijekom večeri nastupile su i naše „lokalne društvene snage“, odnosno „Zagonetački klub Dragalić“ i članice ženske pjevačke skupine Kulturno-umjetničkog društva Dragalić.
Na kraju, nakon ovog kratkog rezimea ovogodišnjih aktivnosti, svima vama želim puno sreće i zdravlja, kako svakom osobno, tako i vašim obiteljima, susjedima, prijateljima i rođacima, u sljedećoj Novoj 2020. godini, koja nam dolazi. Želim vam puno osobnog uspjeha i zadovoljstva i molim vas da ne budete prestrogi prema ovoj općinskoj upravi, jer mi iskreno pokušavamo u skladu sa vlastitim mogućnostima, znanjima i sposobnostima, postići koliko je više moguće. Naravno, da ponekad uspijemo više, ponekad manje, a neki planovi se u zadanim vremenskim okvirima, nažalost, i ne realiziraju. Nitko nije svemoguć, i mi imamo svoje neuspjehe, ali vas uvjeravam kako činimo sve da bismo napravili što više, kako stremimo prema boljim životnim uvjetima. Svi naši napori, uz sva ograničenja, bila ona slučajna ili namjerna, koja se pred nas postavljaju, dajemo sve od sebe. Kao i do sada, tako i nadalje, možete biti sigurni kako ovaj posao obavljamo iskreno i pošteno. Vjerujem kako ćemo i nadalje imati vašu potporu. Budimo i nadalje prijatelji jedni drugima, i u uspjehu i u neuspjehu, jer to je jedini put koji nas može voditi u bolje sutra.
S poštovanjem, vaš načelnik

Related Post