PRODAJE SE PREOSTALA IMOVINA DI STJEPAN SEKULIĆ U STEČAJU

676 0

NOVA GRADIŠKA, 6. ožujak 2015. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu zakazao je za 21. svibnja ove godine ročište za 25. dražbu na kojoj se na prodaju nude preostale nekretnine DI Stjepan Sekulić d.oo. u stečaju.

Do sada je samo prodana bivša tvornica stilskog namještaja „Slavonija radinost“, dok se za ostale nekretnine i pokretnine još uvijek traži kupac.

 

Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana nude se po početnoj cijeni od 10,4 milijuna kuna, a nekretnina pogona Tvornica po početnoj cijeni od 11,5 milijuna kuna. Prodaju se po cijeni koja je za 76 posto manja od početne, odnosno procijenjene vrijednosti. Cijena nije niža od cijene u prethodnoj dražbi i neće se više smanjivati. Sud je to odlučio iz razloga što je već proveden veliki broj javnih dražbi i znatno je smanjena početna cijena po kojoj se nekretnine prodaju.

Related Post