SASTANAK POLICIJE I PREDSTAVNIKA ZAŠTITARSKIH TVRTKI

400 0

SLAVONAKI BROD, 7. veljače 2013. – Na inicijativu policije,

u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, održan je sastanak sa predstavnicima zaštitarskih tvrtki, koje djeluju na području Županije brodsko-posavske, na kojem su bili zamjenik načelnika policijske uprave, te predstavnici Službe za policiju, Odsjeka za obradu kriminaliteta, Operativno komunikacijskog centra i Inspektorata unutarnjih poslova.

 

Svrha sastanka je bila utvrditi daljnju suradnju policije i zaštitara u cilju doprinosa javnoj sigurnosti na području iz nadležnosti rada policijske uprave. Na području Županije brodsko-posavske, trenutno djeluje sedam zaštitarskih agencija sa više stotina zaposlenih zaštitara. Zaštitari u odori, sa službenim naoružanjem i ustrojem, koji postupaju temeljem ovlasti izvedenih iz Zakona o privatnoj zaštiti, bitni su segment povećanja javne sigurnosti. Policija u svom radu zaštitare doživljava kao „drugi ešalon policije“ i koji mogu sudjelovati u mjerama prevencije, kao i otkrivanju i ukazivanju na počinitelje kaznenih djela. Stav Policijske uprave brodsko-posavske, a što je i dogovoreno na sastanku, da se u budućnosti ostvari još bolja suradnja sa zaštitarima, a u cilju podizanja razine sigurnosti na području Županije brodsko-posavske na viši nivo.

Related Post