Udruzi gluhih i nagluhih odobren je projekt „Društvo jednakih mogućnosti“

603 0

NOVA GRADIŠKA – U sklopu otvorenog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, raspisanog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška odobren je projekt „Društvo jednakih mogućnosti“, UP.02.2.2.09.02.“ Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Razvoj usluge osobne asistencije za OSI – faza II natječaj je putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika. Također, proširuje se obuhvat te osigurava kontinuitet pružanja usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe. Projektne aktivnosti pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavaju institucionalizaciju korisnika usluge te promiču pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s oštećenjem sluha što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

Opći cilj projekta „Društvo jednakih mogućnosti“ je osnažiti osobe s invaliditetom za ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice kroz razvoj usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Specifični cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života za 35 osoba oštećena sluha s područja zapadne Slavonije kroz pružanje usluge stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Ciljna skupina projekta su gluhe i nagluhe osobe koje žive na području prijavitelja. Kroz projekt ćemo zaposliti 2 tumača / prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.

Ukupno trajanje projekta je 28 mjeseci, a sama provedba započela je 18. ožujka. Ukupna vrijednost projekta je 971.630,00 hrk, sa stopostotnim intenzitetom potpore.

Related Post